Nyt initiativ: MENNESKERførst

Siden februar har MENNESKERførst afholdt arrangementer, hvor deltagere kan samles om forskellige temaer, der er tværgående for alle, f.eks. demokrati og kultur. Netværksarrangementerne skaber et rum for fælles oplevelser, tværgående relationer og dialog.

Alle er velkomne og man kan holde sig opdateret på MENNESKERførst’s facebook-side.

Baggrunden for det nye initiativ:

Alt for mange mennesker kategoriseres alene ud fra samfundets normer, f.eks. gennem deres job, deres helbred og deres civilstatus. Især stigmatiseres mennesker der er psykisk sårbare og mennesker, der står uden for arbejdsmarkedet. Men også mange andre mennesker oplever at de stigmatiseres, fordi de på den ene eller anden måde træder bare en smule uden for ’normen.’

 Stigmatiseringen er uhensigtsmæssig, og det er helt nødvendigt at vi forandrer samfundet, så der bliver plads til forskelligheder.

Det er et ansvar, vi alle må tage på os.

 MENNESKERførst sætter mennesker før titler, diagnoser og samfundsnormer og samler mennesker, der ønsker at se sig selv og hinanden som andet end de kasser, hvori de ofte placeres.

ARRANGEMENTERNE

Arrangementerne er for alle.

Her kan man deltage bare som menneske. Så lad din titel, diagnose eller status blive hjemme – og tag del i mødet mellem mennesker.