De udvalgte få

Psykiatriens lille andedam har boblet af forventning, lige siden psykiatrien i oktober sidste år for første gang nogensinde blev direkte nævnt i et regeringsgrundlag.

Med eet hug skulle psykiatrien gøres rigtig god, lovede den nye regering, der er kendt for at stå ved sine ord.
Til at åbne ballet har regeringen håndplukket et udvalg, der skal afstikke kursen for fremtidens psykiatri. Udvalget skal koge en superplan sammen, der skal præsenteres for regeringen i 2013.
Det har ikke skortet på fine ord om udvalgets betydning. Ord som ”historisk reform” har været i spil, imens landets mange forskellige bruger- og pårørendeforeninger har trippet på dørtrinet til udvalgslokalet.

”For at skabe et solidt grundlag for den fremtidige indsats på psykiatriområdet har regeringen besluttet at nedsætte et udvalg, som skal komme med forslag til, hvordan indsatsen for mennesker med psykisk sygdom tilrettelægges og gennemføres bedst muligt.”
Danmarks regering i en erklæring 1. april 2012
    (PS. Nej, der er ikke at tale om en aprilsnar, det var rent faktisk på denne dato, at pressemeddelelsen blev sendt ud, red)

For at fejre denne store begivenhed har Outsideren sat den del af bladets dybdeborende researchteam, der ikke er indlagt for tiden, til at frembringe et kort portræt af hvert enkelt medlem. Vi mener, at mennesker – og især kemien mellem mennesker – altid betyder mere end fornuft og alt muligt andet. Eller sagt mere direkte, så er det langt mere afgørende, hvordan de her mennesker lige klikker, end om nogen i regeringens psykiatriudvalg overhovedet aner, hvorfor mennesker mister forstanden og humøret. Sådan er verden jo, og for ligesom at sætte en streg under pointen, så aner flere af udvalgets medlemmer angiveligt ikke engang selv, hvorfor de er endt der. Så mon ikke der også er en smule politik gemt godt væk et sted…?

Vi garanterer ikke 100 pct for ædrueligheden i portræt-tegningerne, men kan til gengæld love, at det ikke bliver sidste gang, vi kaster os over magtens mænd og kvinder i dansk psykiatri!

————–

Om Vagn Nielsen (Formand for udvalget)
Direktør i Sundhedsstyrelsen

Ifølge Outsiderens kilder handler alt i Sundhedsstyrelsen – og derfor også i det kommende udvalg – kun om én ting: At undgå, at sundhedsministeren taber ansigt for åben skærm.

Vagn Nielsen skal med andre ord sikre, at udvalget ikke ender med at bure sig inde i en svedehytte og udtænker nogle alt for langhårede planer, som resten af verden slet ikke er klar til.

At Vagn Nielsen er den rette til opgaven og loyal til fingerspidserne er indiskutabelt. Som afdelingschef i Sundhedsministeriet var Vagn Nielsen villig til at give rigsrevisoren misvisende dokumenter, for at dække over den daværende regerings overbetaling af privathospitaler. Vagn Nielsen har senere undskyldt hændelsen, der kan studeres nærmere på bl.a bt.dk.

Den slags skal naturligvis belønnes. Med en direktørstol… og et par formandsposter.

Poul Nyrup Rasmussen
Formand for Det Sociale Netværk

Der findes to Sociale Netværk og de bevæger sig ikke altid i samme tempo.

Det ene – Det Sociale Netværk – er en lille privat forening, der i sin formålsbeskrivelse lover at gå nye og måske utraditionelle veje indenfor psykiatrien. Det andet – Det Sociale Netværk af 2009 – er et landsdækkende netværk af frivillige organisationer på det psykiatriske område, hvor også Outsideren er medlem.

Detaljen er vigtig. Poul Nyrup deltager i udvalget som repræsentant for det lille sociale netværk, som egentlig ikke rigtig beskæftiger sig direkte med psykiatri. Det kan derfor, i et svagt øjeblik, være en lille smule uklart, hvilken form for særlig indsigt Poul Nyrup bringer med sig.

Vi krydser fingre for, at Poul Nyrup går ”nye og måske utraditionelle veje” i en nogenlunde fornuftig retning – og vil i samme åndedrag lige nævne, at det er en rendyrket skandale, at Outsideren ikke er repræsenteret i regeringens udvalg. På Outsideren tror vi fuldt ud på det, vi selv synes er rigtigt, og har derudover aldrig lyttet til fornuft i særligt omfang. Det burde naturligvis have udløst en plads.

Knud Kristensen
Landsformand i SIND

Sammen med sin kone er Knud Kristensen ophavsmand til ”Håndbog for psykiatribrugere,” også kendt som ”Bibelen.” Håndbogen på cirka 560 sider er både vigtig og god, fordi den samler al lovgivning på psykiatriområdet i et letforståeligt sprog.

Som en anden velbarberet profet, med sin helt egen bibel i hånden, er Knud Kristensen sidenhen blevet hentet ind af SIND for at puste liv i den aldrende forening. SIND er som organisation opfyldt af tanken om at finjustere psykiatrien, indtil den fungerer. Og fungerer psykiatrien ikke, er de fleste af Sinds aktiviteter et (ofte tiltrængt) plaster på såret. Sind har fx landets mest velfungerende bisidder-ordning.

Knud Kristensen kritiserer ofte forholdene i psykiatrien. Men lytter man lidt efter, er det blot gentagelsen af SINDs ønske om finjusteringer, hvilket gør SIND til en nyttig og temmelig ufarlig duks at have med i udvalget.

Men tør Knud Kristensen spørge de højere magter, om finjusteringer virkelig er vejen til at hjælpe mennesker, der for en tid har tabt forstanden? Hvad nu hvis psykiatrien stort set er ”as good as it get’s”?

Outsideren vil følge udvalgets arbejde nøje, og lover at slappe betydeligt mere af, hvis Knud Kristensen en dag springer ud som rigtig profet med langt busket skæg.

Karl Bach Jensen
Udviklingskonsulent i Landsforeningen Af nuværende og tidligere psykiatribrugere (LAP)

Foto: Jette Nielsen

Energisk politisk aktivist, der flere gange har været indlagt og flere gange har udtalt – ligesom mange andre i LAP – at han egentlig helst så psykiatrien nedlagt. Især tvangen i psykiatrien skal væk, derefter medicinen – og så bliver der lidt bedre tid til at tale om tingene.

LAP’s motto er ”intet om os, uden os,” – men det er forholdsvist uklart, hvem der beslutter, hvad ”os” mener. Ingen på Outsiderens redaktion er for eksempel nogensinde blevet spurgt, og vi betragter os som en slags MVT’s (Meget Vigtige Tosser). Derudover gør langt de fleste sindslidende sig sikkert kun private tanker om psykiatrien. Derfor er det svært at sige, hvem LAP egentlig taler på vegne af – og hvad der ville blive sagt, hvis ”os” talte.

Karl Bach er sandsynligvis den eneste i regeringens udvalg, der er klar over, at to milliarder kroner mere til psykiatrien, ingenting løser. Han er derfor et af de centrale medlemmer i udvalget. Det afgørende bliver, om Karl Bach og LAP kan pege på konkrete nye initiativer, der vil hjælpe mennesker i psykisk krise – og som verden er klar til. Og, øh, som vi på Outsideren kan tage æren for. Det vil ”os” gerne.

Ebbe Henningsen
Landsformand i Bedre Psykiatri

Bedre Psykiatri vil meget gerne – faktisk alt for gerne – af med myten om, at det er de pårørendes skyld, når psykisk sygdom bryder ud.

Denne berøringsangst i forhold til det indlysende – at pårørende nogle gange selvfølgelig er skyld i en masse ulykker – fremmer ikke en større forståelse af, hvad der fører til, at mennesker bliver indlagt på en psykiatrisk afdeling.

Ebbe Henningsen, som er en rar og kompetent herre, er derfor henvist til at kæmpe for bedre forhold for mennesker, der allerede er endt på en psykiatrisk afdeling. Og er man først endt der, så ved medlemmerne af en pårørendeforening vel bedre end så mange andre, hvor lang tid det tager at komme op i omdrejninger igen.

Ebbe Henningsen får Outsiderens største kram. Pårørende er de helt store tabere, når et menneske bliver indlagt. Den indlagte får en masse nye venner, der ved alt om piller og pensioner. Men de pårørende kan gå alene rundt i en forstad – uden nogen som helst at tale med. Barskt!

Jeanett Bauer
Formand for Dansk Psykiatrisk Selskab (psykiaternes faglige selskab)

Jeanett Bauer, som vistnok ikke ejer firmaet Bauer – den gedigne producent af ishockeyudstyr – har travlt. Hun skal skaffe læger. Nye tal viser, at antallet af patienter i det psykiatriske system i Danmark i årene 2000-­2009 steg med 40.000 eller 48 pct.

Gennemgår man, hvad Jeanett Bauer har sagt, siden hun blev psykiaternes formand i 2011, er der ikke noget der tyder på, at hun vil forsøge at nedbringe antallet af patienter, men i stedet arbejde for at øge psykiatriens muligheder for behandling.

Det eneste fornuftige i sådan en tilgang er, hvis man har som mål at få Dansk Psykiatrisk Selskab til at vokse og blive mægtigere og vigtigere. Måske kan alle – på nær psykiaterne – en dag være indlagte i psykiatrien.

Jeannett Bauer er klassisk hjerneforsker og vant til at kigge i mikroskopet. Spørgsmålet er, om hun er i stand til at se det lidt større billede.

Lone Christiansen
Social- og sundhedspolitisk direktør i Danske Regioner

Medbringer fra første dag en stor lommeregner, så hun kan holde styr på, hvor mange penge regionerne får ind på hvert spørgsmål, der drøftes i udvalget. Regionerne har ventet på to milliarder kroner ekstra, siden de udgav planen ”En Psykiatri i Verdensklasse” i 2009.

Mennesker med diskrete profiler som Lone Christiansen skal ikke undervurderes. Hun kan få lukket et sygehus blot ved en telefonopringning. På Outsideren fik vi engang besøg af en australier, vi ikke kunne drikke fuld. Måske er det lidt det samme her. Bare uden at vi ringer til nogen. Men det gjorde australieren måske, imens vi andre var fulde. Storstrømsbroen blev i hvert fald lukket kort tid efter. Nu skal der bygges en ny til fire milliarder kroner.

Kurt Hjort Kristensen
Vicekontorchef i KL

Funktionær om dagen, superhelt om natten – figur: Eisa Hunø

Ordet på gaden er, at Kurt er manden vi skal håbe på. Da vi startede vores research af udvalget, havde vi aldrig hørt om ham, og Kommunernes Landsforening (KL) har heller ikke på noget tidspunkt offentliggjort noget om denne person. Men ordet på gaden lyver sjældent, og faktisk kan det være et godt tegn, at Kurt Hjort Kristensen ikke optræder i medierne i tide og utide med faste meninger om alt.

Ifølge vores kilder skulle Kurt Hjort Kristensen nemlig rent faktisk være i stand til at forstå, at det typisk er virkelig problemer i livet, der gør at virkelige mennesker engang imellem bryder sammen. Puha. Det er rart at skrive. I modsætning til det absurde genetik-cirkus, så er det heldige ved disse virkelige ting, at det er noget man virkelig kan forholde sig til, og virkelig finde en løsning på.

Eneste dilemma er, om Outsideren skal undlade at skrive om det, hvis Kurt gør noget virkeligt cool. Om det ødelægger magien, hvis han en dag kommer i medierne.

—–

Desuden består udvalget også af:

Nicole K. Rosenberg er psykolog og altid med i alt, så det er vel mere betryggende, end at lektor og cand. med. Niels Damsbo, pludselig sidder der. Outsideren antager, at han også selv er overrasket. Peter Treufeldt, Vicedirektør, Region Hovedstadens Psykiatri, har læst tidens tegn og kører hårdt på med at få psykiatrien til at ligne somatikken ved at indføre behandlingspakker. Fordi alle ved, at mennesker bliver deprimerede af præcist de samme årsager og skal kureres på præcist den samme måde. Måske en idé, der kan deles med Per Holm, der som direktør for Socialt Udviklingscenter (SUS) skal sikre at det bliver SUS og ikke konsulentfirmaet Rambøll, der skal udvikle fremtidens psykiatri. Det er sådan, man skaber en succesrig virksomhed, lær lige den lektie! Udvalgets sidste medlem, Margit Asser, er en habil sygeplejerske og vicecenterchef på Skt. Hans. Men om hun har brugt årene på at koge en superplan sammen, det er der flere der tvivler på. Vi er dog ikke i tvivl. Det har hun ikke.