Hvordan hjælper du en kollega med en psykisk lidelse?

Psykisk lidelse er en hyppig årsag til, at mennesker i Danmark må forlade eller aldrig kommer ind på arbejdsmarkedet. En del af forklaringen skal findes i fordomme, tabuer og uvidenhed overfor psykisk sygdom. Undersøgelser fra SFI (Det Nationale Forskningscenter for Velfærd) peger på, at danskerne generelt er langt mere forbeholdne over for at have en kollega med en psykisk end en fysisk lidelse.

Den landsdækkende kampagne En Af Os har udgivet en folder med gode råd til, hvordan man som ansat, leder eller hel virksomhed forebygger og håndterer psykisk sygdom.

Se mere her – hvor du kan downloade folderen

Et langsigtet mål med kampagnen er, at skabe en bedre forståelse på arbejdspladsen, der kan medvirke til både at reducere sygefravær som følge af psykisk sygdom og skabe bedre betingelser for at få flere psykisk sårbare ind på arbejdsmarkedet.

Hvis du vil vide mere om baggrunden for begrebet “Rimelig tilpasning” – kan du læse Outsiderens artikel om FN’s Handicapkonvention

Arbejdsmarked_Page_01