Nye stillinger til medarbejdere med brugerbaggrund

Dine erfaringer kan være med til at hjælpe andre:

  • Der er netop blevet slået 5 mentor-stillinger op for medarbejdere med brugerbaggrund.

Se opslaget her – bemærk at det korrekte telefonnummer er 21995743

“Vi søger 5 projektmedarbejdere med erfaring som patient i psykiatrien. Du skal indgå i et projekt, hvor du som medarbejder med brugerbaggrund skal bringe dine egne erfaringer i spil overfor patienter, pårørende, kollegaer og ledere på et døgnafsnit…”

  • Der er netop blevet slået 1 mentor/tovholder-stilling op for medarbejdere med brugerbaggrund

Se opslaget her – bemærk at det korrekte telefonnummer er 21995743

“Vi søger en projektmedarbejder med erfaring som patient i psykiatrien. Du skal indgå i et projekt, hvor du som medarbejder med brugerbaggrund skal bringe dine egne erfaringer i spil overfor patienter, pårørende, kollegaer og ledere på et døgnafsnit. Desuden skal du være tovholder på projektet og sikre erfaringsopsamling…”

Vi-ved-hvor-skoen-trykker-600x3311Baggrunden for, at man er begyndt at ansætte medarbejdere med brugerbaggrund er, at der fra flere sider peges på nødvendigheden af, at ændre kultur og praksis i psykiatrien – gerne i en mere inddragende og recoveryorienteret retning.

Derfor – det du kan er værdifuldt for andre – både medarbejdere og brugere af psykiatrien.

Derfor – søg jobbet, for pokker!!!