Konference om socialt udsatte unge

Rådet for Social Udsatte holder konference om socialt udsatte unge mandag den 27. maj 2013 kl. 9.00-15.00 i DGI-Byen, Tietgensgade 65, 1704 København V.

Konferencen er gratis.

Rådet for Socialt Udsatte ønsker at sætte et særligt fokus på de udfordringer, som udsatte unge har i mødet med det sociale system. På konferencen præsenteres en undersøgelse, som Rådet for Socialt Udsatte har gennemført.

Undersøgelsen bygger på en række interviews med udsatte unge om deres situation og vanskelighederne ved at udnytte den kommunale indsats. Hvordan oplever de unge indsatsen, og hvilke initiativer kan forbedre den, set fra de unges perspektiv? Rådets ønske har været at give de unge en stemme og videreformidle deres egne oplevelser og ønsker til en fremtidig indsats på området.

rsu-logo

Program:

09:00 Ankomst, kaffe/the og morgenmad
09:30 Velkomst og præsentation af Rådets undersøgelse om udsatte unge
v. Jann Sjursen, formand for Rådet for Socialt Udsatte
10:00 Den sociale indsats over for udsatte unge
v. Karen Hækkerup, Social- og Integrationsminister
10:30 De unge ikke-uddannelsesparate, hvem er de?
v. Noemi Katznelson, leder for Center for Ungdomsforskning
10:55 Bliver erhvervsskolerne holdepunkt for unges sociale problemer?
v. Lars Kunov, direktør for De Danske Erhvervsskoler
11:15 Kaffepause
11:35 Mentor-ordningen, hvad kan den bruges til?
v. Rikkeline Facius, mentor
12:00 Frokost
13:00 Introduktion til paneldebat
v. Majbrit Berlau, formand for Dansk Socialrådgiverforening
13:10 Paneldebat med salen:Hvordan løfter vi indsatsen i flok?
Majbrit Berlau, Dansk Socialrådgiverforening, er ordstyrer.
DELTAGERE:
• Annie Arnoldsen Petersen (S) Formand for beskæftigelsesudvalget i Rødovre Kommune
• Anny Winther (V) Formand for KL’s social- og sundhedsudvalg
• Orla Hav (S) Formand for Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og medlem af Folketingets Socialudvalg
• Joan Münch, programchef i Frelsens Hær
• Dalin Waldo, repræsentant for de unge
14:40 Opsamling og afslutning v. Jann Sjursen

 

Tilmelding:

Til Rådet for Socialt Udsatte, Helene Forsberg-Madsen på e-mail: hfm@udsatte.dk, inden onsdag d. 22. maj 2013 eller så længe, der er ledige pladser.