I begyndelsen af juli var der en artikel i Nørrebro/Nordvest Bladet om den nyudgivne antologi “Er verden da befolket af rovdyr” og et interview med den nye redaktør Steen Moestrup. Se på side 10

Outsideren redaktør Steen Moestrup 0276

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Martin Sørensen fra Nørrebro/Nordvest Bladet

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.