Engageret koordinator søges til opstart af frivilligindsats for psykisk sårbare borgere

Det psykosociale område i Gladsaxe Kommune og SIND har indgået partnerskab om etablering af en frivilligindsats rettet mod psykisk sårbare borgere i kommunen. Partnerskabet har netop fået bevilliget 3.6 millioner kroner over en treårig periode fra Socialministeriet til at iværksætte og udvikle indsatsen. Vi søger en koordinator, der kan stå i spidsen for indsatsen.
Formålet med frivilligindsatsen er at modvirke den ensomhed og isolation som præger mange psykisk sårbares hverdag gennem en række tilbud og initiativer, som inspirerer håb og understøtter borgerens selvbestemmelse, kompetencer, livskvalitet og inklusion i samfundet, socialt, kulturelt og beskæftigelsesmæssigt.
Frivilligindsatsen skal tilbyde besøgsvenordning, recovery-orienterede aktiviteter, ledsagelse, samvær og introduktion til lokalsamfundets vifte af aktiviteter og aktivt medborgerskab. Den konkrete ud-formning af aktiviteterne skal ske i samspil med borgerne, og støtten gives af såvel frivillige som af uddannede erfarne psykiatribrugere (recovery-mentorer), hvorved der dannes netværk mellem flere grupper af sindslidende.
Opgaverne består bl.a. i at

 • løbende udvikling af rammerne for frivilligindsatsen sammen med projektets styre- og ar-bejdsgruppe
 • rekruttere og uddanne frivillige og recovery-mentorer
 • skabe et godt arbejdsmiljø og netværk for de frivillige
 • opsøge og være kontaktperson for borgere, der ønsker kontakt til en frivillig
 • koordinere frivilliginitiativer, herunder medvirke til at matche borgere og frivillige
 • skabe opmærksomhed om projektet
 • skabe kontakt til lokalmiljøets mange aktører
 • dokumentere projektets resultater

Hvem er du?
Vi forestiller os, at du har en humanistisk eller socialfaglig baggrund på kandidat-, bachelor- el-ler professionsbachelor niveau eller tilsvarende. Erfaring som frivillig eller med organisering af frivilligt arbejde, opstart af projekter eller med recovery-orienteret rehabilitering med psykisk sårba-re er en fordel ligesom bruger- eller pårørende erfaringer er.
Det er vigtigt, at du har følgende kvalifikationer:

 • Du har overblik og kan arbejde struktureret og følge dine opgaver til dørs.
 • Du er selvstændig og god til at åbne døre og vedligeholde relationer.
 • Du er god til at motivere, guide og vejlede menneske.
 • Du er lyttende og empatisk.
 • Du har lyst og evne til at indgå i tætte samarbejder med mange forskellige grupper.
 • Du er en dygtig kommunikator i tale og skrift.

Vi tilbyder:
Du vil blive ansat af projektet i en treårig projektstilling svarende til en fuldtidsstilling (deltidsansæt-telse kan være en mulighed). Du vil i udgangspunktet få arbejdsplads på Carlshuse, hvor der er mulighed for fagligt og socialt fællesskab med områdets socialfaglige og administrative personale samt ledelsen.

Du får:

 •  et udfordrende job, som du selv er med til at udforme, i en kommune, der vil noget med frivilligheden
 • en høj grad af frihed til at afprøve forskellige tilgange
 • et netværk af fagfolk at sparre og samarbejde med
 • en solid introduktion til det psykosociale område
 • supervision

Projektbeskrivelsen ”Rejse ind i inklusionssamfundet”, kan hentes på www.gladsaxe.dk/carlshuse, hvor du også kan læse Gladsaxe Kommunes frivillighedspolitik og Plan 2020 for det psykosociale om-råde. Læs mere om SIND på www.sind.dk
Løn- og ansættelsesvilkår efter overenskomst.

For yderligere information, ring til leder af det psykosociale område i Gladsaxe, Jonny Holme-Pedersen, på tlf. 39 57 34 01, eller til Kirsten Hove, SIND, på tlf. 23 26 03 10.

Send din ansøgning med relevante bilag til job-carlshuse@gladsaxe.dk, mærket ”Frivilligkoordinator”. Vi skal have ansøgningen i hænde senest mandag den 2. december kl. 12.00, og forventer at afholde samtaler fredag den 6. december med ansættelse hurtigst muligt derefter.