Endelig opdagede politikerne, at det er fuldstændig unødvendigt og overflødigt for borgere på kontanthjælp med forhold, der baseres på kærlighed. Derfor indførtes de gennemtænkte retningslinjer for samvær, så ingen fornuftige mennesker ønsker omsorgsfuld kontakt mere end en gang om ugen med en sådan borger. En kontanthjælpsmodtager har brug for et job eller en uddannelse, og forståelige konsekvenser er altid det bedste middel mod dovenskab, og det er socialt bedrageri af værste skuffe, hvis en kontanthjælpsmodtager finder en kæreste, og de allerede fra begyndelsen handler ind sammen, hjælper med hinandens børn, og den nye partner endda er tåbelig nok til at overnatte flere gange om ugen. 

Finanskrisen kræver en ihærdig indsats, der ikke skal forstyrres af kærlighedens vildveje. KH-ere lærer aldrig selvstændighed, hvis en ny kæreste bidrager med gøremål i hverdagen. Det er den logiske årsag til, at der ikke er nogen form for tidsgrænse for, hvornår et forhold trods forskellige adresser betragtes som ægteskabslignende. Bare 2 måneder med kærlighed kan ødelægge meget for en enlig forsørger på KH: Dovenskab, sene sengetider og manglende struktur er kun et fåtal af mulige fatale konsekvenser. Rationelle borgere, der nu skal forsørge en ny partners inaktive adfærd, forstår da heldigvis også budskabet og forlader KH-eren.

Uden dokumentation men med god indsigt i mennesker er det som oftest enlige forsørgere og sindslidende på KH, der misbruger velfærdssamfundets penge. En enlig forsørger har brug for selvværd og skal i aktivering, i arbejde eller i gang med en uddannelse! Sindslidende mangler ligeledes selvværd, og derfor hjælper det ikke med lange ventetider, langtrukken terapi eller sløvende medicin. Det hjælper på alles trivsel med aktivitet og nyttige funktioner. Derfor er det innovativt med reformen og særdeles konstruktivt, at jobkonsulenterne sender et utal af borgere ind på SOSU-uddannelsen, så de trænes til at fungere som ordentlige borgere. De færreste får et job inden for førnævnte sektor, men de tvinges i hvert fald til nytænkning og en vurdering af livsstilen. De fleste vil dermed lære at bidrage til samfundsøkonomien.

Borgere med ondt i psyken får en fornuftig tidsgrænse på et halvt år til at blive uddannelsesparate. Det er en god strategi, da mange kan komme i gang med noget fornuftigt under den lange ventetid på acceptabel terapeutisk behandling. De får dermed en meningsfuld tilværelse og kan hurtigt trappes ud af narkotika som de meget omtalte lykkepiller, der gør dem afhængige og fuldstændig fri for angst og sorg og andre helt naturlige følelser.

Hvis den lønnede borger i forholdet stiller flere krav til modtageren af KH, og endvidere ikke overdriver uddelingen af penge til den inaktive kæreste, gavner det også motivationen til jobsøgning. Det er ren logik. Det vil føles uværdigt for de fleste at tigge om penge til ikke fælles børn, hvilket politikerne heldigvis har forstået. Desuden lærer børnene tidligt, at dovenskab og mangel på penge hænger sammen og dermed brydes negativ social arv automatisk.

Desuden er det også helt rimeligt, at førtidspensionister uden børn får udbetalt omtrent 2000 mere end en samlever på kH med et hjemmeboende barn. En førtidspensionist er jo uarbejdsdygtig og skal ikke straffes. Den ugidelige KH-er får samtidig den indsigt, at en førtidspension heller ikke er en guldgrube. Til næste år skal den til den tid skarpslebne og samfundsnyttige tidligere KH-er forsørge førtidspensionisten. Det er yderligere motivation til uddannelse og vellønnede jobs for at bevare muligheden for kærlighed.

Politikerne i den røde blok er efterhånden vokset fra de forældede socialistiske utopier, der ikke er bæredygtige for velfærdssamfundet. Måske er det inspiration fra Liberal Alliance, der har medvirket til denne øjenåbner. Joachim B. Olsen rammer akkurat som Simon Emil Ammitzbøll præcist mange KH-eres dårlige egenskaber. Og de ved, hvad de udtaler sig om, når det handler om at være selvforsørgende! Joachim B. Olsen har dyrket kuglestød som selvforsørgende med Team Danmark-støtte i mange år, inden han kastede sig ind i politik på Christiansborg: Og kuglestød er en fascinerende idrætsgren, der samler folket som et opgør i fodbold mellem FCK og Brøndby, hvor spillerne tjener lønnen via underholdningen til folket. Akkurat som Joachim B. Olsen. Utallige gange har vi været klistret til skærmen og beundret muskelmandens lange kast og i fællesskabets ånd råbt ”Joachim, Joachim, Joachim”.

Ammitzbøll forstår sig på tøjstilens betydning til en jobsamtale. Og tøj understreger personlighed og styrke. Jeg handler gerne i eksklusive Armani-forretninger med suveræn betjening, hvor både købet og påklædningen styrker mig inden næste gode forretningsaftale.

Ammitzbøll har ikke Joachims store erfaring med presset som verdensstjerne, der fetereres og beundres af millioner af mennesker verden over, men han kender den hårde konkurrence fra universitet, hvor det handler om at bevise, at man er klogere end de andre. Nu videreformidler han så den viden til os fra erhvervslivet og oplyser mere uvidende borgere. De rosende ord gælder selvfølgelig også Mette Frederiksen og Bjarne Corydon og mange andre, der har skabt grobunden for denne revolution.

Socialdemokraterne løb endelig tør for modargumenter og har åbenbart forstået sandheden og blandt andet på forbilledlig vis stået i spidsen for kontanthjælpsreformen og gensidig forsørgerpligt, der på sigt naturligvis vil gavne velfærdssamfundet og alle borgere, da selvværdet vokser, når man bliver selvforsørgende. De ansatte i den offentlige sektor skal naturligvis begrænses på sigt, da det selvfølgelig koster Danmark dyrt at overvåge, og det hjælper ikke på finanskrisen på sigt med oprettelse af utallige stillinger som jobkonsulenter og i bedrageriafdelinger, da de ikke gavner produktionen. Men de lærer sikkert så meget om jobansøgninger og arbejdsmarkedet, at de nemt kan sluses ud i virksomheder, når de har gjort KH-erne til bedre borgere.

 

 

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.