Hvem stigmatiserer hvem?

Førtidspension. Jeg har været bange for stigmatisering, så længe jeg kan huske, men blev selv fyldt med stigmatiserende fordomme, skriver Troels Langemark. Med sig selv som eksempel afmystificerer han, hvad det...

Rehabilitering eller ej?

Engang havde mine børn tre marsvin. Det ene marsvin blev mobbet af de to andre marsvin, vi kunne høre dets skrig når vi sad inde i stuen. Marsvinet virkede underligt stille og apatisk, det havde små huller i ør...

Udsatte skal ikke betale gildet

Dansk Arbejdsgiverforenings Jørn Neergaard, der for tre måneder siden ville beskære sygedagpenge, førtidspension og kontanthjælp med en fjerdedel, er blevet ny beskæftigelsesminister. Det er nu helt afgørende, ...

Psykiatri på almisser?

Det er absurd og uværdigt, at psykiatrien ikke er på finansloven og har et fast beløb at kunne regne med - og dermed kun eksisterer på offenlige almisser, skriver Thomas Larsen. Af Thomas Larsen Hvert år ko...

Færre penge: Flere i arbejde?

Dansk Arbejdsgiverforening - og visse politikere - foreslår flere besparelser på blandt andet kontanthjælpen og førtidspensioner. Bliver deres forslag gennemført, vil det ramme især udsatte grupper. Det er med ...

Psykisk sårbare bygger pallebænke

Et nyt samarbejde mellem Københavns Kommune, Jobberiet på Thorupgården, en designer og en producent af udendørsinventar giver jobs til psykisk sårbare og socialt udsatte, så de i bedste fald kan supplere deres ...

Hvad mener man, når man har været skør?

Tidsskriftet Outsideren er Danmarks største netmagasin om psykiatri og psykisk sygdom, skrevet af mennesker der har prøvet det på egen krop. Outsideren er et talerør for mennesker med psykiatrisk patienterfari...

Har du noget på hjerte?

Har du noget på hjerte? Kunne du tænke dig at blogge for Outsideren.dk? Er du sindslidende, pårørende eller har du såre simpelt en mening om psykiatrien, som du føler behov for at lufte? Så kom og bliv en del ...

Hvad fanden det så end betyder!?

Fra Tidsskriftet Outsideren nummer 84 / Af Lianne Larsen   Om 2012 har været et godt år? Tjah, skal vi ikke bare nøjes med at sige, at det endte det med at blive… Sommeren var specie svær, jeg fik...

Boganmeldelse ”Den psykiatriske epidemi”

Af Grethe Nielsen Det var med spænding, at jeg læste ”Den psykiatriske epidemi. Illusionen om mirakelpillen” af Robert Whitaker. Hvad kunne han have fundet ud af i sin veldokumenterede undersøgelse af sammen...

Min sommer består af musik

Fra Tidsskriftet Outsideren nr.73 / Af Katrine Fokdal   At rejse er at leve, sådan ser både jeg og H. C. Andersen på det. Jeg har altid rejst meget. For mig har sommer altid været ensbetydende med...

Ulighedens Topmøde 2013: Paneldebat

Af Grethe Nielsen   I paneldebatten blev der ud fra seks workshops snakket om, hvordan vi skaber lighed. Deltagerne var Jan Elving, direktør i Øens Murerfirma, Majbrit Berlau, formand for Dansk Socia...

Ulighedens Topmøde 2013: Mette Frederiksen

Af Grethe Nielsen   Inden Mette Frederiksens oplæg var der en sms-afstemning ud fra spørgsmålet ”Der er store uligheder i levevilkår og muligheder mellem de danske kommuner. Hvad bør vi gøre?” De fle...