Tandplejer Merete Valentinus har reageret på et blogindlæg, der handler om, at psykiatribrugere ikke får den samme hjælp til tandbehandlinger som eksempelvis kræftpatienter. Hun fortæller, at det faktisk er muligt for psykiatri-brugere at få tilskud. Men at problemet eksisterer, fordi psykiatribrugere ikke har samme overskud til at opsøge tandpleje.

Af Tandplejer Merete Valentinus

Jeg læste blogindlægget ”Urimelig forskelsbehandling”, hvor Kim Engelbrechtsen blandt andet skriver, hvordan psykisk syge ikke får tilskud til tandlægeregninger. Jeg synes ikke, kritikken er rimelig, og heller ikke korrekt. Derfor har jeg formuleret et svar.

Min baggrund for at blande mig i denne debat er, at jeg er uddannet tandplejer og har 20 års erfaring inden for tandpleje til psykisk syge ved special-tandplejen i København.

Som tandplejer er jeg uddannet til at forebygge og sundhedsfremme. Det er en sundheds-pædagogisk uddannelse, som kvalificerer en til at planlægge, strukturere og udføre sundhedsfremme inden for tandplejeområdet. Jeg har gennem 20 år, dedikeret mit arbejde til de borgere, der har brug for at få struktureret deres tandplejevaner med henblik på at få bedre livskvalitet.

Jeg reagerer derfor på den debat, der forgår på de offentlige medier og finder det bekymrende, at nogle stigmatiserer sig selv, fordi systemet er svært at forstå og der ikke leveres tilstrækkelig information til psykiatribrugere og personale. Der mangler simpelthen mellem-regninger, for at skabe en saglig debat og dette er klart medvirkende til, at brugere føler sig stigmatiserede. Jeg frygter også, at det kan være direkte årsag til og generere frygt for at indtage den medicin, som er foreskrevet, med alvorlige konsekvenser til følge for den enkelte og dennes livskvalitet.

Jeg vil ganske kort præcisere de eksisterende muligheder, der er for at søge økonomisk hjælp til tandbehandling:

Psykiatri brugere, der er tilkendt førtidspension, kan søge om helbredstillæg op til 80 % af de faktiske udgifter, til medicin og tandbehandling. Man ansøger via www.borger.dk

Såfremt man opfylder de politisk besluttede kriterier for specialtandpleje, kan man gennem psykiater, social-psykologiske Bosteder, distrikt-psykiatrien søge om at blive visiteret til dette i den kommune, hvor man bor. Det er ikke alle kommuner, der selv har specialtandpleje-tilbud, men i stedet tilbyder deres borgere at modtage det specialiserede tilbud i andre kommuner. Man samler altså specialet for at kunne yde borgeren det bedste tilbud.

I Specialtandplejen ydes der tandpleje efter individuel vurdering. Der er en årlig egenbetaling på op til cirka 1800 kr. maks. Beløbet reguleres årligt. I Specialtandplejen tages der højde for patientens aktuelle situation, som løbende vurderes. Behandlingen tilrettelægges efter patientens aktuelle formåen, til at samarbejde og til at modtage behandling. I perioder kan det være svært for patienter at passe tænderne, så de holdes sygdomsfrie og her tilbydes, om nødvendigt, hyppige forebyggende besøg.

Mundtørhed
Hvis man får ordineret medicin og er efterladt med indlægsseddel, hvor man kan se en uoverskuelig liste over utilsigtede bivirkninger, kommer det hurtigt til at overskygge den tilsigtede virkning. Konsekvenserne af dette, bliver ofte at man ikke tager sin medicin af frygt for bivirkninger. Jeg mener, det er vigtig, at sige at bivirkninger kan være positive. Dertil kan der også være utilsigtet bivirkninger som mundtørhed.

Det er vigtigt at slå fast, at det ikke er den medicin, som psykisk syge kan få, der ødelægger tænderne. Men hvis man indtager flere end fem forskellige lægemidler, taler man om polyfarmaci, som kan give mundtørhed. Det er dog ikke kun, hvis man får psykofarmaka, at der kan opstå problemer, som mundtørhed, men også eksempelvis vanddrivende medicin, insulin, smertestillende medicin etc. Depression i sig selv, kan også give mundtørhed, og man kan da selvsagt risikere at blive ramt på flere fronter. Det er altså den manglende spytproduktion, der nedsætter det normale forsvar mod bakterier i mundhulen. Det er der heldigvis råd for. Man kan stimulere spytkirtlerne til at producere spyt, ved at bruge tyggegummi (sukkerfrit) og der findes forskellige produkter af kunstigt spyt, som fås som spray eller en gel, som man kan smøre i munden flere gange dagligt efter behov. Tandbørstning stimulerer også spytproduktionen.

Forebyggelse er meget vigtig, og det kan ikke siges ofte nok, at man ikke kan behandle sig ud af alle problemer. Tænder kan ikke repareres, så de bliver som nye og hver gang man reparerer en tand, så bliver den mere skrøbelig. Derfor er forebyggelses den eneste vej til bedre tandsundhed. Dagligdagsrutiner omkring tandpleje, er det vigtigste. Dernæst hyppige besøg hos tandplejen, for fluorbehandlinger og kostvejledning, samt kontrol af, om den daglige mundpleje er tilstrækkelig, til at holde tandsygdomme fra døren.

Mangler overskuddet
Alt dette bringer mig frem til det, som jeg tænker, er det største problem, som langt overskygger alle de formaninger om, at man skal passe sine tænder. Det faktum at mange psykisk syge, i dårlige perioder, ikke er i stand til at passe godt på sig selv og har brug for hjælp/støtte til at tage imod de tilbud, der er til tandpleje. Mange får bestilt tid til tandpleje, men manglende egenomsorg og det overskud, der gør det umuligt at komme af sted til den aftalte tid. Den ene uge tager den anden, og pludselig er der gået seks måneder, uden at mundplejen har været optimal. Hvis man yderligere har dårlige kostvaner, med stort sukkerforbrug kombineret med mundtørhed, sker der hurtigt et forfald af tænderne.

Det er her, jeg ser en mangel i vores system. Nogen der tager over, støtter og hjælper folk til at opretholde en god egenomsorg. Altså flere ressourcer i distrikt-psykiatrien og en opprioritering af hjælp til den daglig mundpleje, der er nødvendig, efter et tandpleje fagligt skøn. Jeg tænker også, at der mangler ressourcer til at sikre forløbsprogrammer for patienterne. Jeg mener, at det vil gavne at se på de professioner, der er tilknyttet de psykiatriske afdelinger. Der er intet tandplejefagligt personale ansat på hospitalerne, og jeg ser det som en stor mangel, når vi taler sundhedsfremme. Der mangler simpelthen tandplejere, der udover at støtte den enkelte patient også kan bidrage til det øvrige sundhedsfaglige personale med vigtig viden om tandsundhed og sygdomssammenhænge. Det er mod disse politiske beslutninger, vi skal rette vores skyts, så der kan komme noget kontinuitet og stabilitet, ind i patient forløbet. Netop på psykiatriske afdelinger, er patienter ofte indlagte i længere tid, og det er helt klart her, at det vil give mening at arbejde sundhedsfremmende. Det tværfaglige samarbejde mellem de faggrupper, der er omkring patienterne, bør styrkes og vi skal alle dele ud af vores viden, så vi ved, hvor vi skal sende patienten hen for råd og vejledning, eksempelvis patienter med tandproblemer.

Når debatten ruller, uden den nødvendige information, skaber det utryghed og forvirring. Det må få os sundhedsfaglige til at gribe i egen barm og erkende, at vi ikke har været dygtige nok til at få informeret ud til de patienter, der har brug for det. Blandt andet med den vigtige information, som der er i form af tilbud omkring forebyggelse og behandling. Tilbud hvori der netop er taget højde for de ekstra udgifter til forebyggelse og behandling, der kan være forbundet med at have en psykisk sygdom.

Jeg håber at mit indlæg, har gjort det lidt mere forståeligt.

Alle kan indhente information om dette, hos Dansk Tandplejerforening og gratis få vejledninger og pjecer der er udgivet, specielt til psykiatri brugere og pårørende. Kontakt: info@dansktp.dk

11 Kommentarer

 1. Kim Engelbrechtsen

  Kære Merete
  Mange tak for dine mange gode råd. Det er da skønt, hvis der er mulighed for tilskud gennem borger.dk.for førtidspensionister, som du skriver.
  Du har ret i, at det manglende overskud til ordentlig tandpleje er er kæmpe problem. Når vi med en psykisk lidelse har det rigtig skidt, smider vi os direkte ind på sengen. Vi magter simpelthen ingenting. Og, ja mange udskyder tandlægebesøg igen-og-igen. Hvilket mange uden psykiske lidelser også gør, på grund af tandlægeskræk – men det er en anden historie.
  Du skriver, at der burde være hjælp til os – på hospitalerne og efter udskrivning. Det kan jeg kun være helt enig i. Under mine indlæggelser har jeg aldrig fået støtte på dette område. Og det er forkert. Så ja, der burde være tandplejere tilknyttet. Jeg har opfordret landsforeningen SIND til at rejse sagen – og her kunne netop dette punkt være værd at slå på tromme for. Problemet er, at det har ringe mulighed for at blive realiseret, så længe vi har en regering, der svinger sparekniven på trods af, at vi aldrig har været rigere. Det virker, som om regeringen betragter os som et u-land, hvor der kun er råd til det allermest nødvendige – skattelettelser til de rige. Men jeg skal nok vise dit glimrende indlæg til formanden for SIND ved lejlighed.

  Mange gode hilsner,
  Kim

  Svar
  • Jannie Wilhardt

   Tusind tak Kim.
   Det tog mig et år, hvor jeg ankede og fik medhold, hvorefter kommunen, på alle mulige måder ville køre mig træt. De bad nu om alle mulige ekstra dokumenter og satte også deres egen tandlægekonsulent på. Men jeg blev ved og det tog altså 1 år.
   Velfærds Danmark, vor herre bevares.
   Mvh Jannie

   Svar
   • merete valentinus

    Kære Jannie
    Det var godt at du holdt ud , men ærgeligt, at det skulle tage så lang tid.
    Hvis man har brug for hjælp til tandbehandling, er det bestemt ikke godt at der går et år.
    Jeg håber du er i gode hænder nu og får den behandling som du skal .
    Bedste hilsener
    Merete

 2. Betina Fritz-Jensen

  Hej
  At der findes muligheder for hjælp til førtidspensionister hjælper ikke dem der er i ressourceforløb, fleksjob, på kontanthjælp eller selvforsørgende, for disse grupper er der kun kommunen og de hjælper ikke ret tit til forebyggelse og desværre også sjældent til behandling

  Venligst Betina

  Svar
  • merete valentinus

   kære Kim
   Tak for din positive kommentar. Jeg ser at der er kommet mange reaktioner på mit indlæg og jeg vil få svaret i dag.
   Mit ønske og tanker med det skrevne, er netop at få sat fokus på problemet og det virker. Dejligt at du vil tage det op i “SIND”
   Bedste hilsener
   Merete

   Svar
  • merete valentinus

   Kære Betina
   Du har helt ret i din kommentar. Det er altid svært at få bevillinger igennem og mange har brug for støtte til at samle de nødvendige papirer og få lavet en ordentlig ansøgning.
   Jeg håber at der kommer fokus på dette , så de der har brug for det, kan få hjælp.
   Bedste hilsener
   Merete

   Svar
 3. Christina klitgaard

  Du kan ikke få helbredstillæg hvis du er på den nye førtidspension.
  Der er og bliver det et kæmpe problem og arbejde, at få bevilliget noget som helst. Du skal komme med udgiftsbilag, kontoudtog osv og alt dette arbejde tager pusten fra de fleste. Jeg tror at mange af os føler, at man med vilje, har gjort det så besværligt som muligt at søge enkeltydelser, at man på forhånd opgiver.
  Desuden passer det ikke helt at psykofarmaka ikke ødelægger tænderne. Der er meget forskel på de bivirkninger, som du beskriver almen medicin giver, holdt op imod psykofarmaka, hvor mundtørhed en et at de allermest almindelige bivirkninger. Jeg er både sygeplejerske og patient i systemet, så på dette område er jeg ikke enig med dig.
  Der imod er jeg enig med dig i, at det handler om forebyggelse og støtte til at gå til tandlægen, men når man er syg i forvejen, og på førtidspension eller kontanthjælp, er der bare ikke penge til tandlæge. Det er rigeligt at man selv skal betale sin medicin. Dette er en kæmpe udgift i sig selv for mange patienter og faktisk en stor årsag til, at mange ikke tager den ordinerede medicin. Frygter for hvad medicinen, kan gøre, eller muligvis gøre, kommer meget længere nede på listen, over årsager sygdoms recidiv.
  Det handler om mange faktorer, i et komplekst samspil. Såsom, den sociale arv, manglende sygdomsindsigt, dårlig ernæring, manglende overskud, mangle økonomiske ressourcer, manglende netværk, manglende fokus og ansvar fra det offentliges side, manglende egenomsorg, osv.
  Tingene er ikke sort hvid, men altid mere nuanceret når man kradser lidt i overfladen.

  Rigtig god dag.

  Den lille pige.

  Svar
  • Kun en pige

   Man kan godt komme på den tandlæge ordning som beskrevet ovenfor på den ny FP. Er det selv og har været nogle år nu…
   – medicin-/ kronikerbevilling=henstandsordning og så betale 325 kr om måneden til apoteket og så henter man alt sin medicin uden at tage pungen op af lommen. (Kræver medicin forbrug for Ca 18.000 på ctr om året) – hvilket kun et en egen betaling på Ca 3600 kr. Om året. Så det er slet ikke så dyrt som mange går og siger.

   Svar
   • Birgitte

    Dette er taget fra borger.dk

    Kan jeg få helbredstillæg?

    Du kan søge kommunen om helbredstillæg, hvis du er folkepensionist. Du kan også søge, hvis du modtager førtidspension efter de gamle regler, dvs. reglerne fra før 2003.

  • merete valentinus

   Kære Christina
   Jeg er bekendt med at det er svært at få bevillinger igennem, men som der er svaret fra anden side, så kan det lade sig gøre at få tilskud til tandbehandling.
   Vedr. mundtørhed og psykofarmaka så ja, selv et præparat kan give mundtørhed. Måske kom budskabet ikke rigtigt frem, men jeg mente at det er ikke kun psykofarmaka der kan give mundtørhed , men også hvis man får flere præparater.
   Som skrevet i artiklen, kan man gøre noget mod mundtørhed og min pointe er, at man med god forebyggelse, kan holde tandsygdomme væk . Det kræver dog for de fleste, at de får hjælp og støtte, af sundhedsfaglige og det er jo her skoen trykker, når det ikke er prioriteret i vores system . Dette er du jo også enig med mig i. Jeg håber, at der kommer lidt mere politisk bevågenhed på dette område. Det er meget dyrt at behandle og relativt billigt at forebygge, så der er en stor samfundsøkonomisk gevinst, udover at det vil hjælpe den enkelte og befri dem for yderligere lidelser.
   Håber du er tilfreds med mit svar.
   Bedste hilsener
   Merete

   Svar
 4. Birgitte

  Merete, hvis man er tilkendt førtidspension efter 2003, kan man ikke få tilskud til tandbehandling!!!
  Med den reform der trådte i kraft i 2003, fjernede man helbredstillægget, så det er desværre ikke korrekt hvad du skriver!
  Og skulle du lægge inde med anden information, vil jeg meget gerne have noget på skrift om dette, for så skal jeg dælme op til min sagsbehandler med info!

  Birgitte.

  Svar

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.