Udsigt til bedre misbrugsbehandling?

Regeringen har mistet tålmodigheden med kommuner og regioner. De har ikke kunne håndtere behandlingen af psykisk syge med et misbrug. Der har været for megen kassetænking og for ringe samarbejde. Så nu placerer regeringen ansvaret ét sted: Hos regionerne. Det fremgår af regeringens politiske udspil om det nære sundhedsvæsen.

I landsforeningen SIND er holdningen, at det er en nødvendig justering.

“Det er trist at samarbejdet ikke kan fungere, men efter 10 års tålmodighed, må handling være på sin plads”, udtaler formand Knud Kristensen.

Knud Kristensen.

 

 

 

 

 

 

 

Til Ugeskrift for læger udtaler Lægeforeningens formand Andres Rudkjøbing, at Sundhedsministeriets nye udspil kun er et meget lille skridt mod målet.

“Det er uambitiøst”, siger han.

Du kan læse mere om udspillet og kommentarer til det her:

http://ugeskriftet.dk/nyhed/udspil-om-det-naere-sundhedsvaesen-lover-flere-planer

 

Hos outsideren møder vi ofte psykisk syge, der samtidig har et misbrug. Og de har i allerhøjeste grad behov for, at behandlingen styrkes. Kommunerne har ikke magtet opgaven, så en vis optimisme er der vel grund til at nære, når regeringen nu placerer behandlingen hos regionerne og håbe på at fem “kokke” er bedre end 98. Det rejser også en række spørgmål: Hvordan skal behandlingen ske helt konkret? Hvad skal der nu ske med de socialpsykiatriske bosteder, hvor misbruget ofte er et kæmpe problem? Skal de nu høre under regionerne? Og hvordan med finansieringen? Den er ikke nævnt i udspillet.

Men det skal blive spændende følge det nye initiativs udvikling og rapportere om det her på sitet.

Hvis du har umiddelbare kommentarer til udspillet og/eller erfaringer med behandlingen, som den er foregået (ikke foregået) hidtil, er du særdeles velkommen. Også, hvis du har forslag til, hvor man burde behandle psykisk syge med et misbrug..