Adam – der er blevet ædru gennem AA – har taget initiativ til at starte en AA-gruppe for folk med psykisk lidelse/sårbarhed. Gruppen hedder: “Os med flere titler”. På møderne, der bygger på de traditionelle principper for AA, vil man kunne støtte hinanden i ønsket om at holde op med at drikke.

Gruppen holder møde ugentlig, hver lørdag kl. 17.30-18.30.

Du kan se detaljerne om første møde den 3.2. her:

 

Mødeliste kan man finde på www.dkaa.dk (scroll op øverst og tryk på de blå ord “udvid søgning)

Adam har været ædru siden 12/8-96, dvs. 21 år 5 mdr. og 6 dage. Han siger:

“Under mine indlæggelser og kursusforløb, finder jeg ud af, at der er mange psykisk syge med alkoholproblemer. Jeg læser mig frem til, at 60-70 % af alle bipolare har et misbrug, og jeg støder på flere og flere i AA, der har psykiske problemer. Så det giver god mening, at lave denne gruppe, der sigter mod denne bestemte målgruppe”.

Han siger, at han er født alkoholiker og bipolar, og at han har arvet det fra sin far.

“Lige så langt jeg kan huske tilbage, har min grundstemning været depressiv med hypomaniske udfald”.

“Jeg får diagnosen i 2001/02 og starter på medicin, men intet virker! I 2003 får jeg førtidspension, og jeg tager en krop- og gestaltterapeutisk uddannelse. Jeg er tæt på at få sparket på et tidspunkt, pga. mit store alkoholiske ego og muligvis hypomanier, jeg fylder for meget. Jeg har været indlagt tre gange. To gange med depression og en gang med mani. Under sidste indlæggelse fik jeg ect og fik smadret hukommelsen og andre kognitive færdigheder, som jeg netop nu er ved at se, om jeg kan få genoptrænet igen på kompetence-centeret på Rigshospitalet”.

“I forlængelse af sidste indlæggelse bliver jeg tilknyttet, hvad der tidligere hed distriktpsykiatrien. Jeg følger et ca. ni mdr. langt IMR-gruppeforløb, samt diverse kurser på Recovery-skolen. Jeg har været igennem en god del privat praktiserende psykiatere forud for min tredje indlæggelse. På den tredje dag under denne indlæggelse, forlader jeg afdelingen for at tage mit eget liv. Jeg vralter afsted som en Zombie, fuldstændig død inden i, kun en skal. Kort tid efter står jeg på et stillads i sjette etages højde med en stor kokkekniv for brystet – klar til at springe, men heldigvis kan jeg ikke få mig selv til at springe ud i det fri. Senere under denne sidste indlæggelse får jeg ect. Min sidste depression efter ect’en, varede 1,5/2 år. Normalt varede de 3-6 mdr, så det må være pga. ect’en. Der er en svensk psykiater, som kommer på at give mig Marplan – måske det ældste antidepressive præparat der findes? Det blev lanceret i Danmark i 1956, og det virkede! Siden 1/4-2016 har jeg stort set været symptomfri”, siger Adam.

Han mener, at fællesskabet af ligesindede alkoholikere i AA er et afgørende element i fundamentet, hvorpå alkoholikeren kan rejse sig i en ny og bedre udgave uden drikketrang. Fællesskabet af ligesindede giver identifikation gennem genkendelse, men som alkoholiker med en psykisk lidelse, oplever man også at være forskellig fra de andre.

“Da jeg blev sponsor for to andre alkoholikere med bipolar, oplevede jeg genkendelse, identifikation og forståelse. Et broderskab i broderskabet åbnede sig. På møderne deler vi vores styrke, håb og erfaring. Der ingen direkte dialog, og ingen taler i munden på hinanden. På møderne er der KUN ædru alkoholikere, ingen behandler eller andre professionelle, kun AA’er. Alle er lige, ingen er mere end nogen anden, og ingen får løn. Et af medlemmerne agerer mødeleder, og introducerer og afslutter mødet”.

 

 

* Adam hedder noget andet i virkeligheden. Navnet bruges for at sikre anonymitet i henhold til AAs vejledninger. Hans rigtige navn er Outsideren bekendt.

 

Om Forfatteren

Journalist i mere end 25 år og forfatter til fem bøger - "Lev stærkt - dø naturligt", "En farlig ferie", "Mani og depression", "Kørestol-og hvad så?" og "Klimapolitiet". Du kan læse mere om bøgerne her: www.kims-bog-korner.dk Kim oprettede i 2013 Facebookgruppen "Mani og Depression" - primært for bipolare og pårørende. Gruppen har i dag 600 medlemmer. Kim har været journalist i Kræftens Bekæmpelse, redaktionschef på magasinet I Form, informationschef i Danmarks Turistråd og Scleroseforeningen.

13 Kommentarer

 1. Mick

  Som initiativtager til dette møde, vil jeg godt sige, at jeg er bevidst om, at AA’s 12. traditioner/retningslinjer for AA-gruppen kan virke rigide og forstokkede, med de blev udformet 15 år efter AA’s tilblivelse, fordi AA var tæt på at blive ødelagt af os selv. Og da AA ikke er en kaffeklub, men et sted der handler helt konkret om liv og dø, værner vi meget om at følge traditionerne.
  Det nye møde har ingen åbne møder, før gruppen evt. beslutter sig for det. Dvs. indtil da, skal man have et ønske om at holde op med at drikke, jævnfør 3. tradition.

  Og som 5. tradition fortæller: Hver gruppe har kun et hovedformål – at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.
  Hvis man ikke har et ønske om at holde op med at drikke, kan man deltage i åbne møder.
  Jeg skal til et i morgen søndag i tårnværelset i Vor Frue kirke kl. 20-21. Og i aften, de første lørdage i ulige måneder, er der et åbent Speaker-event i Enghave kirke med (frivillig) spisning kl. 18.30 og så et Speak kl. 20 og 21.
  Og der er masser af åbne møder ugen rundt. De kan findes i mødeguiden på http://www.dkaa.dk

  Med hensyn til andre stoffer f.eks. benzoer, kan det godt lade sige gøre at blive clean. De tolv trin kan bruges på alle afhængigheder. Men har du ikke et ønske om at holde op med at drikke, så er det et andet 12. trinsfællesskab man skal gå til f.eks. NA – http://www.na-danmark.dk

  I AA har vi fokus på Alkoholisme, for at nykommeren kan finde identifikation og bedring. Det handler om liv og død.

  De tolv traditioner:

  1. Tradition:

  Vor fælles velfærd bør komme først, personlig helbredelse afhænger af sammenholdet i AA.

  2. Tradition:

  Når det drejer sig om gruppens anliggender, er der kun én autoritet – en kærlig Gud, sådan som Han måtte udtrykke sig i vor gruppesamvittighed. Vore ledere er kun betroede tjenere, de bestemmer ikke.

  3. Tradition:

  Den eneste betingelse for at blive medlem af AA er et ønske om at holde op med at drikke.

  4. Tradition:

  Hver gruppe bør være selvstyrende, undtagen i sager der angår andre grupper eller AA som helhed.

  5. Tradition:

  Hver gruppe har kun et hovedformål – at bringe budskabet videre til alkoholikeren, som stadig lider.

  6. Tradition:

  En AA-gruppe bør aldrig støtte, finansiere eller låne AA-navnet ud til noget beslægtet formål eller noget fremmed foretagende, for at problemer med penge, ejendom og prestige ikke skal aflede os fra vort egentlige formål.

  7. Tradition:

  Enhver AA-gruppe bør klare sig selv økonomisk og afslå bidrag udefra.

  8. Tradition:

  Anonyme Alkoholikere bør altid forblive ikke-professionelle, men vore servicekontorer kan ansætte kvalificeret personale.

  9. Tradition:

  En bør aldrig organiseres, men vi kan nedsætte arbejdsudvalg eller komiteer, der er direkte ansvarlige over for dem, de tjener.

  10. Tradition:

  Anonyme Alkoholikere tager ikke stilling til spørgsmål uden for Fællesskabet; AA-navnet bør derfor aldrig inddrages i offentlige debatter.

  11. Tradition:

  Vor udbredelse af kendskabet til AA er i højere grad baseret på tiltrækning end hvervning og reklame; når det gælder presse, radio og TV, bør personlig anonymitet altid bevares.

  12. Tradition:

  Anonymitet er det åndelige grundlag for alle vore traditioner, der til stadighed minder os om, at principper går forud for personer.

  Svar
 2. Charlotte

  Det lyder som et godt og meget brugbart møde er selv clean og ædru blandt andre ting os fra Benzoer – jeg kommer 🙏🙏

  Svar
  • Kim Engelbrechtsen

   Hej Charlotte. Så ses vi sikkert. Flot, at du er kommet ud af benzoer. Det vil jeg meget gerne høre mere om. Kunne du fortælle lidt om, hvordan og hvorledes i en mail til mig engelbrechtsen@pc.dk ? Gjorde du det på egen hånd? Med assistance fra en læge/psyk? Hvor længe havde du været hooked? Hvor længe tog nedtrapningen?

   Mange hilsner,

   Kim

   Svar
  • Mick

   Hej Charlotte.

   Du er stadig hjertelig velkommen. Måske du kan gøre en forskel for nogle af de mere nye?

   Kh. Adam

   Svar
 3. Kim Engelbrechtsen

  Du har da helt ret, Hanne. Selvfølgelig bør uddybningen komme her…

  Svar
 4. Niels

  Jeg vil lige rette en lille, bitte detalje, som Adam siger lidt uklart:

  Der står, at der “kun” kommer ædru alkoholikere til møderne, men man er skam velkommen, selvom man har drukket dagen før, og hvis man går ud og drikker efter mødet, så er man også velkommen til møde dagen efter.

  Jeg kommer selv i AA, og det er sket 1000 gange, at folk, der kommer til AA-fællesskabet, i starten får tilbagefald, men man skal bare komme igen. Dem, der ikke har haft tilbagefald, har allesammen haft lyst til det 🙂

  Svar
  • Adam

   Tak Niels.
   Hvis jeg har sagt det/hvis der står det i artiklen, så er det som Niels korrigerer, ikke korrekt.
   Der er EN og kun EN betingelse for medlemskab af AA og det er ØNSKET om at holde op med at drikke. Så du kan for så vidt deltage påvirket til et AA-møde. Dog bliver der ofte læst op i starten af mødet “Hvis du påvirket i dag, så beder vi dig om ikke at dele, men istedet tale med nogen efter mødet”.

   Tak Niels.

   Kh. Adam

   Svar
  • Mick

   Tak Niels

   Fuldstændig korrekt.
   Det mest naturlige for en alkoholiker, er at drikke.
   Man bliver altid bydt hjertelig velkommen, uanset om du har været væk en uge eller et halvt år. Og en dag kan erfaringerne med tilbagefaldene bliver det vigtigste for en anden alkoholiker.

   Kh. Adam

   Svar
 5. Meriem Chawes

  En god ide. Kom selv i NA for at komme ud af den yderst skadelige psykofarmaka. De anede besynderlig nok ikke at der er afhængighedsskabende lægemidler der fungerer mage til. At standse pludselig/aprubt var dengang eneste mulighed. Fik hjælp over nettet. Personlig hjælp havde måske være at foretrække. God vind.

  Svar
 6. Adam

  Tak Meriem.

  Det er altid vigtigt, med tanke for nykommeren, som måske kun kender til en ting, alkohol, at holde AA’s Hovedformål i fokus:

  “Anonyme Alkoholikere er et fællesskab af mænd og kvinder, der deler erfaring, styrke og håb for at kunne løse deres fælles problem og derigennem hjælpe andre til at komme sig af alkoholisme.

  Det eneste, der kræves for at blive medlem, er et ønske om at holde op med at drikke.

  Der betales intet kontingent. AA klarer sig selv økonomisk gennem egne frivillige bidrag.

  AA er ikke tilknyttet nogen sekt, trosretning, organisation, institution eller nogen form for politik.

  AA tager ikke stilling til stridsspørgsmål og vil hverken støtte eller bekæmpe nogen som helst sag.

  Vort hovedformål er at forblive ædru og hjælpe andre til at opnå ædruelighed.”

  Så det primære fokus bør være på Alkoholisme, alkohol og vigtigst Løsningen!
  Løsningen som har givet millioner af alkoholikere VEDVARENDE ædruelig. AA’s metode er AA’s tolv trin som det primære. Fremgangsmåden er, at man spørger et andet AA-medlem der har arbejdet sig igennem de tolv trin, om vedkommende vil hjælpe en med det samme. Ligesom en Svend og sin Lærling. I AA Danmark og nok verden over (AA findes i 180 af de 193 lande der findes) har man valgt at bruge de amerikanske ord, så det hedder en Sponsor og en Sponsee. Sponsoren sponsorerer ikke penge, men Styrke, Håb og Erfaring.

  Når det kommer sig til andre stoffer end alkohol er det både enkelt, men også lidt kringlet!!
  ALLE der har et ønske om at holde op (implicit, forsat ikke at drikke) med at drikke, kan blive medlem. Dvs. at, hvis en sådan findes!?, en misbruger der er afhængig af diverse stoffer, men ikke har haft eller har et problem med alkohol og dermed ikke har et ønske om at holde op med at drikke, men kun stoppe med øvrige stoffer, skal henvises til f.eks. et andet 12.trinsfællesskab, hvor de pågældende afhængigheder er inkluderet i deres hovedformål. I dette eks. ville det være Narcotious Anonymous/NA, som Meriem nævner.
  Havde den pågældende misbruger OGSÅ et problem med alkohol og et ønske om at holde om med at drikke, så er vedkommende lige så velkommen som alle andre, men jeg vil til enhver tid, anbefale “blandingsmisbruger”, om at præsentere sig som alkoholiker og omtale sine afhængigheder under et alkoholisme, fordi mekanismerne er stort set de samme og løsningen er den samme og den vigtigste person på et hvert møde, er nykommeren og fundamentet for hele bedringsprocces er identifikation via genkendelse i de andre medlemmers ‘delinger’/det de siger. Genkendelse via de andres historier. Finder nykommerne ikke genkendelse, går de igen. Hele den fantastiske fællesskabsfølelse, stammer fra den kollektive genkendelse i hinandes historier. Apropos, så vil jeg slutte denne lange smørre, med et citat fra Bogen “Anonyme Alkoholikere”, hvorfra fællesskabet har sit navn:

  Vi er gennemsnits-amerikanere. Alle dele af landet, og mange af dets erhverv, er repræsenteret, såvel som forskellige Politiske, økonomiske, sociale og religiøse baggrunde. Vi er mennesker, som normalt ikke ville blande sig med hinanden. Men mellem os råder et fællesskab, et venskab og en forståelse, som er ubeskrivelig smuk. Vi er sorn passagererne på en stor oceankrydser i øjeblikket efter afværgelsen af en katastrofe, når kammeratskab, munterhed og demokrati gennemstrømmer fartøjet fra tredje klasse til kaptajnens bord. Men modsat skibspassagerernes følelser, så holder vor glæde over, vi undgik katastrofen, ikke op, når vi går hver til sit. Følelsen af at have delt en fælles fare er en af bestanddelene i en kraftig cement, som binder os sammen. Men det i sig selv ville aldrig have knyttet os sammen, som vi nu er sammenføjede.

  Den fantastiske realitet for enhver af os er, at vi har opdaget en fælles løsning. Vi har fundet en vej ud, som vi helt kan tilslutte os, og hvorunder vi kan samles i broderlig og harmonisk handling. Dette er den store nyhed, som denne bog bringer enhver, der lider af alkoholisme.

  Tak.

  Svar
 7. Adam

  Hej Kim

  Med udgangspunkt i det indlæg jeg lige har skrevet til Meriem, så er du mere end velkommen, så længe du har et problem med alkohol og et ønske om at holde op med at drikke.
  Jeg har som sagt ikke drukket i knap 21,5 år, har jeg så ikke et problem med alkohol?
  I allerhøjeste grad, jeg er alkoholiker. Jeg lider af en kronisk, fremadskridende sygdom der hedder alkoholisme. Fuldstændig som min Bipolar lidelse. Når jeg tilpasser mig (tænker og handler forebyggende) min bipolare sygdom og tager min medicin, så forbliver jeg symptomfri en dag af gangen. Hvis jeg stopper med dette, så bryder min sygdom ud igen.
  Min alkoholismes medicin har flere facetter, men kan udtrykkes ved at sige, når jeg føler mit program, som efter gennembearbejdelsen af samtlige 12 trin, er skrumpet ned til trin 10, 11 og 12. Passer mine møder og deltager i det kollektive servicearbejde der findes i en gruppe, så holder jeg mig ædru og udvikler mig forsat. Hvis jeg ikke gjorde det, så vil jeg med sikkerhed drikke igen. Så ja jeg har forsat et problem med alkohol og et ønske om at holde op med at drikke. Måske er det den samme historie for dig Kim?

  Nu taler jeg lige i mere generelle termer, med brug af din situation.

  Hvis vi tager udgangspunkt i det, hvor står Kim så? Han er i hvert fald velkommen, men istedet for at sidde møde efter møde og tale om Benzo’er og på den møde svække fundamentet for nykommeren, som er kommet for at finde en løsning på sit drikkeri, så skulle Kim måske starte med at lytte, mere end at tale og når Kim delte/talte, så starte med at have fokus på sin alkoholhistorie og måske redde liv!! Så selv om Kim måske brænder for at komme i gang med sig selv og sit benzomisbrug, så lige se det hele an og i den position måske have fokus på det råd jeg fik af min første sponsor, “Fokusere på hvad du kan bidrage med, mere end hvad du kan ‘rage til dig'”. – som I nok fornemmer, er den lidt kringlet og svært. Hvorimod, at hvis det var NA Kim var startet op i, så havde det været lige ud af landevejen.
  Jeg har faktisk selv en NA-sponsee. Han har et afhængighedsforhold til alkohol, men hans foretrukne stoffer er af hårde karakter. For ti år siden lavet vi NA’s trin og nu er vi gået i gang med AA’s og mødes til et AA-møde. Trinene er ligeglade om stoffet hedder det ene eller det andet, den samtlede løsning er den sammen, det hele handler om nykommerens livsbetinget genkendelse i vores historier. Så min Sponsee præsenterer sig som alkoholiker og når han deler har han fokus på alkoholen, eller nævner den i hvert fald først; alkoholen og stofferne.
  Når alt det her er sagt, så er der for så vidt ingen regler i AA, men da det handler om liv og dø i bogstaveligste forstand, så lytter vi respektfuldt og ydmygt til hinandens erfaringer og viden.

  Tak.

  Svar

Skriv Kommentar

Din email og IP-adresse vises ikke offentligt, men kan ses af Outsideren og forfatteren, som har skrevet bloggen.