#2 Borderline

F603 Borderline. I 2012 fik jeg stillet diagnosen Emotionelt ustabil personlighedsstruktur. Også omtalt Borderline. Jeg var af egen læge blevet henvist til et ambulant behandlingsforløb. Min læge mente jeg hav...

#1 Paranoid Skizofreni

F200 Paranoid Skizofreni.  Da jeg for knap et år siden, i efteråret 2016, fik diagnosen Paranoid Skizofren kom det som et chok for både mig selv om mine nærmeste. Jeg havde forinden været diagnosticeret med en...