Egen læge: Vi kender dig jo

– Alle praktiserende læger hader tvang, fordi det ødelægger forholdet til patienten, siger læge Michael Dupont.  Det mangeårige bekendtskab mellem læge og patient gør psykiske problemer lettere at opdage

Michael Dupont er privatpraktiserende læge i Birkerød og møder hver eneste dag patienter med psykiske problemer. Det er oftest depression, angst og lette forstyrrelser, men engang imellem kommer der en ind fra venteværelset, hvor det handler om helt andre og tungere problemer.
– Vi er i stand til at håndtere det, siger Michael Dupont.
Udover at være praktiserende læge, er Michael Dupont formand for de Privatpraktiserende Lægers Organisation. Han mener, at medlemmerne har en stor fordel i forhold til resten af behandlingssystemet:
– Vi har et mangeårigt og dybt kendskab til den enkelte patient. Derfor kan vi bedre se problemerne end et diagnoseskema, siger Michael Dupont.

Loven er ikke for pårørende
Er der behov for psykiatrisk behandling, er det største problem ofte det videre forløb,
– Det bliver tit et spørgsmål om man kan få sine patienter igennem, og om man ønsker de skal derhen, hvor der er plads. Og så er der det med, at den patient man endelig får indlagt, bliver udskrevet ganske kort tid efter, og måske for tidligt, siger Michael Dupont.
Kendskabet til patienterne også vigtig, hvis en dybt ulykkelig mor ringer, og fortæller at sønnen sidder derhjemme og opfører sig anderledes.
– Vi reagerer hvis vi kan se behovet, selvom det måske ikke er, at følge lovens bogstav fuldt ud at handle på vegne af et menneske uden dennes samtykke, siger Michael Dupont.
De privatpraktiserende læger forsøger i videst muligt omfang at undgå brugen af tvang.
– Alle praktiserende læger hader tvang. Det ødelægger forholdet til patienten. De fleste skifter læge, hvis der har været brugt tvang, og det kan jeg godt forstå, siger Michael Dupont og tilføjer,
– Og så er tvang kolossalt besværligt, rent administrativt. Men selvfølgeligt er det nødvendigt fra tid til andet at tilkalde f.eks politiet og der er min erfaring, at betjentene er gode til at håndtere situationen.
– Men grundlæggende er det en kompleks ting, hvor det gælder om at finde balancen mellem individets frihed og så det at beskytte andre eller dig selv, slutter Michael Dupont.

Læs historien om en ulykke, en pårørendes beretning

Denne artikel publiceres kun på nettet
For Tidsskriftet Outsideren / Af Klavs Serup Rasmussen