Unge pårørende til psykisk syge får nu et sted at mødes

Her kan du læse om Bedre Psykiatri Ungdom, der gør meget for unge pårørende. Unge, der har brug for et sted at tale ud om deres problemer og oplevelser omkring et familiemedlems psykiske sygdom.

Foto leveret af Bedre Psykiatri Ungdom

Unge pårørende til psykisk syge får nu et sted at mødes

Bedre Psykiatri Ungdom arrangerer for tredje gang netværksgrupper til unge pårørende, der får et sted at være, hvor de kan møde ligesindede.

Det kan være svært at være en ung pårørende til en psykisk syg. Og det kan let blive meget ensomt at være pårørende, og føle at man skal sætte sig til side, fordi man bruger meget energi på et andet menneske. Derfor er Bedre Psykiatri Ungdom for tredje gang i gang med at få en netværksgruppe for unge mellem 18 og 30 år på Østerbro i København op at køre, så de unge kan få et frirum til at tale om de udfordringer, som de støder ind i, i forholdet til deres pårørende.

“Det kan være svært at være en ung pårørende til en psykisk syg.”

Fra november starter vi grupperne op igen, hvor vi både har fokus på videns- og erfaringsdeling, og der er stadig plads til flere deltagere. Mulige deltagere skal melde sig til i oktober, så vi kan nå at få en forventningsafstemmende samtale, inden grupperne begynder. Det gør vi, så vi er sikre på at kunne skrue programmet sammen efter de ønsker, der er.

Vi vil både lave samtaler i grupperne, men får også foredragsholdere ud, for at skabe en balance mellem samtale og information. Grupperne mødes en dag om ugen i aftenstimerne på Livjægergade 20, Østerbro. Møderne varer ca. 2 timer.

Jonas Sivesgaard, der er næstformand i Bedre Psykiatri Ungdom, fortæller, hvad netværksgrupperne kan give unge pårørende:
”Det kan være en stor mundfuld, når man som ung kastes ud i at skulle udfylde rollen som pårørende. Dels har man i den periode af sit liv nok i egne udfordringer, og dels er man ofte uvant i rollen som ressourceperson.

Foruden at det kan være en belastning for den pårørende ikke at kunne magte denne rolle, så mangler personen, man er pårørende til, også den støtte fra sine nærmeste, som er så vigtig, når man som psykisk syg skal komme sig.

“Vi vil både lave samtaler i grupperne, men får også foredragsholdere ud, for at skabe en balance mellem samtale og information. Grupperne mødes en dag om ugen i aftenstimerne på Livjægergade 20, Østerbro. Møderne varer ca. 2 timer.” – Jonas Sivesgaard

Foto leveret af Bedre Psykiatri Ungdom

I en pårørendegruppe kan unge pårørende støtte hinanden i at rumme de udfordringer, der er forbundet med at være pårørende. Samtidig er pårørendegruppen et rum for erfaringsudveksling omkring, hvordan man kan være en god støtte for den, man er pårørende til,” siger Jonas Sivesgaard.

Præcis hvad grupperne kan give de pårørende uddyber Daniel Burgaard, der er ansvarlig for netværksgrupperne:
”Deltagerne i netværksgrupperne kan bruge hinanden i gruppen til at komme med perspektiver på deres eget liv. Nogle kommer, fordi de er frustrerede og har brug for at dele den oplevelse, og andre for at få værktøjer til at gøre noget for deres pårørende. Begge dele gør, at man får udfordret pårørenderollen og alle har mulighed for at lære noget. Det er rigtig rart at komme et sted, hvor der er forståelse for ens situation, og man kan forstå hinanden bedre, når man har noget tilfælles. Kort sagt har man ikke noget ansvar, men bliver alligevel udfordret,” siger Daniel.

“Hvis jeg havde haft nogen at tale med, havde det givet mig en mulighed for at føle, at jeg blev hørt, at jeg var i fokus og var vigtig,” – Phillip, 21 år

Foto leveret af Bedre Psykiatri Ungdom

Mange føler sig meget alene i deres situation som pårørende og vil gerne have nogen at tale med. Og det er netop det, som netværksgrupperne kan give dem. Phillip Egede-Jensen fortæller, at han har manglet nogen ligesindede at tale med.
“Hvis jeg havde haft nogen at tale med, havde det givet mig en mulighed for at føle, at jeg blev hørt, at jeg var i fokus og var vigtig,” siger den i dag 21-årige Phillip, der siden han var 7 år har haft en lillesøster med ADHD.
Er du ung pårørende til en psykisk syg, og har du lyst til samvær med ligesindede, så kontakt os på 22 57 92 56, netvaerk@bp-ungdom.dk eller besøg vores hjemmeside www.bp-ungdom.dk.

Foto leveret af Bedre Psykiatri Ungdom

Hvis du vil læse mere om Bedre Psykiatri Ungdom, og tabuer så klik her

Hvis du er interesseret i at vide mere om Bedre Psykiatri Ungdom så tjek denne hjemmeside ud: www.bp-ungdom.dk

Netværksgruppefolder

Kontakt for mere information:

Kommunikationsansvarlig: Therese Sode. Mail: kommunikation@bp-ungdom.dk, telefon: 27 50 56 20
Ansvarlig for netværksgrupper: Daniel Burgaard. Mail: netvaerk@bp-ungdom.dk, telefon: 22 57 92 56