Rettelse af fakta i temanummeret om tvang

Vi beklager! I Outsiderens temanummer om tvang i psykiatrien har en fejl desværre sneget sig ind på side 12, hvor der står, at i følge lovgivningen må man maksimalt bæltefikseres i tre døgn. Der findes imidlertid ikke nogen øvre grænse for længden af en fiksering. Omkring proceduren fortæller Psykiatriloven:

“§ 16. Så længe en tvangsfiksering opretholdes,
skal der foretages fornyet lægelig vurdering af
spørgsmålet om fortsat anvendelse af tvangsfikseringen,
så ofte som forholdene tilsiger det, dog
mindst 4 gange i døgnet, jævnt fordelt, efter at
beslutningen om anvendelse af tvangsfiksering
er truffet. Lægens vurdering skal tilføres journalen.
Stk. 2. Hvis en tvangsfiksering udstrækkes i
længere tid end 48 timer, skal en læge, der ikke
er ansat på det pågældende psykiatriske afsnit,
hvor indgrebet finder sted, som ikke har ansvaret
for patientens behandling, og som ikke står i et
underordnelsesforhold til den behandlende læge,
foretage en vurdering af spørgsmålet om fortsat
anvendelse af tvangsfiksering. “