Foto: Jette Nielsen

Udsatte skal ikke betale gildet

Dansk Arbejdsgiverforenings Jørn Neergaard, der for tre måneder siden ville beskære sygedagpenge, førtidspension og kontanthjælp med en fjerdedel, er blevet ny beskæftigelsesminister. Det er nu helt afgørende, at et bredt spektrum af politiske partier og interesseorganisationer holder øje med, at dette skrækscenarie ikke bliver til virkelighed. Det vil ramme mange psykiatribrugere uhyggeligt hårdt.

Af Thomas Larsen

Danmark har som bekendt fået ny regering. Det bliver en ren Venstre-ledet, og de i Outsiderens perspektiv vigtige poster går til Sophie Løhde (sundhedsminister) Jørn Neergaard Larsen (beskæftigelsesminister) og Karen Ellemann (social og indenrigsminister). Og som rosinen i pølseenden er Claus Hjort Frederiksen udnævnt til finansminister og sidder altså tungt på statskassen.

Umiddelbart er det mest markant, at Jørn Neergaard, tidligere direktør i Danske Arbejdsgiverforening, bliver minister for beskæftigelsesområdet. Ikke mindst fordi DA for få måneder siden var ude i medierne og gjorde sig bemærket som fortaler for, at alle overførselsindkomster – undtagen folkepensionen – skulle skæres ned med en fjerdedel. Og da mange med diagnose og psykiske udfordringer er på førtidspension eller kontanthjælp, vil denne holdning – såfremt den omsættes til lovforslag og bliver vedtaget – være et uoverskueligt tilbageskridt. Alene tanken om måske at skulle til at leve på grænsen til fattigdom er mere end tilstrækkeligt til at give én dårlige nerver. Psykiatri og sociale vilkår hænger uløseligt sammen, hvad mange politikere åbenbart stadig har svært ved at ville indse. Lige som de heller ikke synes at overveje, hvad de siger gør ved mennesker, der i forvejen er pressede og truede på alle planer. Debatten om tonen i debatten omfatter sjældent psykisk og socialt udsatte.

Regeringsgrundlaget

I skrivende stund er det blot et par døgn siden, at den nye regering blev præsenteret. Psykiatriens vilkår står ikke øverst på deres dagsorden. Det er ikke nogen overraskelse. Men allerede nu har flere været ude og advare om, hvilke konsekvenser det vil få for psykiatrien og dens brugere, hvis de bebudede stramninger og økonomiske planer bliver ført ud i livet. Fra Socialpolitisk forening til debattører inden for feltet lyder det enslydende: Hvis de mest drastiske nedskæringer vedtages, så vil de svagest stillede få det om muligt endnu værre. Og det scenarie stemmer i hvert fald ikke overens med især DFs løfter i valgkampen om, at der ikke skal skæres i de offentlige udgifter. Ja, DF vil ovenikøbet have vækst inden for velfærd og sundhed. Så spændende bliver det at følge partiets kurs. De har fået mandater til at påvirke den nye regering som ingen andre. Spørgsmålet er så, hvor langt DF vil gå for at kæmpe de udsattes sag, når det kommer til stykket.

Fremtiden

Der er selvfølgelig ingen politikere eller noget parti, der vil psykiatrien det ondt. Alle vil gerne støtte området i videst muligt omfang. Det er vejen dertil, der er uenighed om. Og selv om der er lagt op til store besparelser, som vil ramme psykisk sårbare hårdt, så er der endnu ingen konkrete lovforslag på bordet. Her er det vigtigt, at alle relevante parter – lige fra politikere til interesseorganisationer – holder et vågent øje med udviklingen. Og vedbliver med det, så det hele ikke drukner i politisk spin og magtkampe, hvori dem det burde handle om glemmes.

Se også:
Færre penge: Flere i arbejde

Følg Outsideren på FaceBook

Bliv gratis medlem af Outsideren