Tidsskriftet Outsideren

Artikler

Efter skjult kamera på bostederne

Efter at det er blevet populært at bruge skjult kamera på bosteder rundt omkring i landet, har vi også opstillet et skjult kamera på redaktionen, for at se hvordan redaktionsmedlemmerne behandles. Dette klip...

Har du g(l)emt det i skuffen?

Det nye nummer er under forberedelse, og der er stadig mulighed for at få dit indlæg med. Lige for tiden samler vi især på folks oplevelser med at ligge i bælte, men også korte noveller, digte og illustratio...

Psykoser: Dit hus brænder

Psykoser er uforudsigelige og foregår i et grænseland , som sproget kan have svært ved at beskrive. Derfor er det nærliggende at opsøge alternative behandlingsformer for at finde forklaringer. Hos behandlings...

Outsideren sendes til tryk i uge 10

De nyeste beretninger direkte fra psykiatrien kommer snart ud til vores abonnenter. Læs om behandlingsgarantien, nationaløkonomien, den alternative behandling og få fingrene i den sprøde forårsmode med vores...

Uddrag fra det nye nummer af Outsideren

Diskussionen om bivirkninger efter elektrochok illustrerer forskningens magt. Hidtil er der ikke fremkommet forskningsresultater, der endegyldigt giver de mange brugere, der kan fortælle om forfærdelige hukomme...

Vi skal selv

Selvom de finder en anden psykiatri nødvendig, har brugerorganisationerne ikke pengene til at skabe den. Derfor har de kastet sig ind i international politik, hvor der kæmpes for sindslidendes rettigheder. Fra...

Sindsro – bare engang imellem / Video

Her er en kort introduktion til hvad Sindsro går ud på: wT_UvIDPS5k Hvis du vil læse mere om behandlingstilbuddet Sindsro: http://www.jak.dk/forening/blad07/z1-07_Sindsro.htm...

Sindnet.dk tog pulsen på psykiatrien den 30/9 2008

Den 30/9 2008 var det, den 3. event af synlighedsarrangementer for ” Vi ønsker bedre vilkår”, som foregik i Århus. Det blev en spændende eftermiddag med masser af gå-på-mod fra oplægsholdere, fra panelet og...

Menneskelig opblomstring – Recovery

Boganmeldelse Menneskelig opblomstring - recovery. Når målet er at blive mentalt velbefindende Denne bog om recovery er oversat fra engelsk i år. Den er skrevet af Mike Smith, der har arbejdet som sygeple...

Psykofarmaka: Leponex 4 ever?!

Sporene skræmmer og derfor er det sjældent et mål i sig selv, at psykiatriske patienter bliver helt fri af medicin. Frygten for tilbagefald er større end bekymringerne over bivirkninger. Selv efter 35 års brug ...

Næste deadline – du er inviteret

Næste deadline for artikler til Tidsskriftet Outsideren er 10. oktober, både for medlemmer af redaktionen og dig der gerne vil skrive. Sidder du med noget du har lavet og vil gerne høre vores mening, send det ...

Vil du være Medarbejder med Brugererfaring

Vil du være Medarbejder med Brugererfaring (MB’er) i Psykiatrien? Så kom til informationsmøde om MB-Forløbet Mandag d. 22. september kl. 13 - 15 Hos Nettet Jægersborgvej 19, Kgs. Lyngby For at blive deltag...