Klokkerne ringer for psykiatrien

Her er nogle morgentanker, jeg har gjort mig ovenpå den store happening "en værdig psykiatri for alle" på Christiansborg Slotsplads. Den konkrete anledning til min lille selfievideo er, at depressionens modbyde...

Om videnskab

Mange mennesker, og her især politikere, betragter naturvidenskabsfolk som en slags domestikker, tjenestefolk eller tyende, hos hvem man blot kan bestille et videnskabeligt resultat. Alt, hvad naturvidenskabsfo...

Vi er ikke født som tikkende bomber!

Endnu engang står vi for skud i medierne. Ja, det er os mennesker jeg snakker om. Eller psykisk syge om man vil, men måske trække den helt derud hvor vi kalder det tikkende bomber, for det er hvad vi endnu enga...

Bosteder er altså nogens hjem!

Jeg har længe fulgt med i bostedsdebatten, og har forsøgt at holde tungen lige i munden og stille mig kritisk over for hvad politikerne egentlig har tænkt sig.   Jeg håber i den grad at politikerne har...

Mit sted midt i verden

11 år af mit liv har foregået på institutioner, men for tre måneder siden flyttede jeg så ud for mig selv. Jeg havde rigtig høje forventninger til mig selv og mine egne evner. Det har så vist sig, at være langt...

#fmdk – et hashtag fyldt med oplevelser

For første gang i mit liv deltog jeg i Folkemødet 2016. Egholt havde booket mig til, at holde et foredrag om min tid på Egholt og den forskel Egholt har gjort i mit liv. Men det var nu ikke kun det som stod ...

Psykiatri på almisser?

Det er absurd og uværdigt, at psykiatrien ikke er på finansloven og har et fast beløb at kunne regne med - og dermed kun eksisterer på offenlige almisser, skriver Thomas Larsen. Af Thomas Larsen Hvert år ko...

Penge til forskning – og ny lov om tvang

To nye vedtagne lovforslag fra regeringens side bibringer penge til forskning i psykiske sygdomme og flere rettigheder til psykiatriske patienter, når det gælder anvendelse af tvang. Ikke mindst hvad angår børn...

Opråb fra de ansatte

Af Thomas Larsen I 1986 var der over 16.000 sengepladser fordelt på landets forskellige psykiatriske hospitaler. I dag er tallet under 2000. Udviklingen har bevæget sig mod distrikts-psykiatri og ambulant be...

Åbent brev til Vagn Nielsen

af Lene Hermann Åbent brev til direktør i Sundhedsstyrelsen, Vagn Nielsen: -------------------------------------------------------------------- Kære Vagn Nielsen Mit navn er Lene Hermann. Efter Psyk...

Tågehornets tuden på bellevue.

Skibene derude får mig til at tude i mit tågehorn. Jeg sidder på stenen og  piber løs og tænker glad på en 30 årig tøs. Tænker hun også på tågehorn nu eller skal hun have endnu et clou. Hmmm...

Kulturmødet og misforståelser.

Tit og ofte når jeg som det menneske jeg er hører om, at vi mennesker er forskellige, og at vi som de 6,5 milliarder mennesker vi er på denne planet, har forskellige kulturkampe, fordi vi som mennesker jo har b...

Hvorfor flygter de mon fra Riiskov.

Hmmm hvorfor flygter, disse mennesker fra Riiskov's psykiatriske hospital, ja hvorfor mon? Jeg blev sendt til Århus Festuge af outsiderens redaktion, og blev selvfølgeligt ønsket en god festuge.Som det arrogan...