Blind passager

Der er tre tekster – to sange – skrevet af meget talentfulde tekstforfattere, som jeg her vil præsentere og forsøge at sammenholde. Det kan altsammen, i originaludgaverne, findes på nettet. Der er tale om meget...

En rune over en afdød

I disse dage er hele min familie og jeg selv rystet over en nær slægtnings alt for tidlige død. Der var tale om en trafikulykke, ikke corona. Vedkommende kunne have levet mange år endnu. Afdøde var af min egen ...

Om Aksel Sandemose

Mit forhold til Aksel Sandemoses forfatterskab startede egentligt på en lidt bagvendt måde, idet jeg først stiftede bekendtskab med ham gennem hans roman ”Varulven”, som først kom efter, at han var brudt igenne...

Om videnskab

Mange mennesker, og her især politikere, betragter naturvidenskabsfolk som en slags domestikker, tjenestefolk eller tyende, hos hvem man blot kan bestille et videnskabeligt resultat. Alt, hvad naturvidenskabsfo...

Om tro og alt det andet

Det er blevet fremført, at det at have tro – i kristen forstand – er at have mod og at have tillid. Jeg skriver med vilje ”at have” og ikke ”at vise”, som er noget andet. Det ligger i det kristne syn på tinge...

To måder at tænke på

Indledning Jeg har i artiklen https://outsideren.dk/2018/03/14/psykologi-i-relation-til-sindslidelser-hvad-fanden-snakker-manden-om/ præsenteret mit personlige syn på ting i psykologien, som jeg har fu...

Længsel

For nylig vågnede jeg af en drøm, for hvilken det tog nogen tid at fordampe. Jeg har i mine tidligere skriv været inde på, at primærprocessen, hvis fremmeste repræsentanter netop er drømmene, netop kan være sæd...

Boganmeldelse

I mandags, den 15. oktober, fik jeg overdraget et anmeldereksemplar af bogen ”Der lurer en angst” af Rasmus Nejst Jensen og Tom G. Bolwig. Jeg fik læst hele bogen samme dag – 235 sider. Tom G. Bolwig har jo gen...

Om lighed og forskellighed

Den amerikanske uafhængighedserklæring, The Declaration of Independence, indledes med følgende erklæring: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by the...

Om lavt selvværd

I Sherlock Holmes-historien af Arthur Conan Doyle med titlen ”Den pensionerede farvehandler” indledes denne historie med følgende: ”Sherlock Holmes var den morgen i en melankolsk og filosofisk stemning. Med ...

Tanker vedrørende metakognitiv terapi

Vi var mandag den 25. juni nogle mennesker forsamlede på Outsiderens lokalitet på Kapelvej i anledning af, at Pia Callesen ville fortælle om den metakognitive terapeutiske metode. Hun fortalte, at man havde gen...

En ny metode til behandling af depressioner

Kære allesammen! Jeg har været til møde i anledning af, at der er fremkommet en ny metode til behandling af depressioner, som kaldes TMS, transkraniel magnetisk stimulation. I det følgende vil der komme en del ...

Videnskab og appelsiner

Når man som en slags videnskabsjournalist står overfor at skulle formidle et videnskabeligt emne, er der to muligheder for forlis. Den ene består i at forholde den ærede, og måske forudsætningsløse læser, mulig...