Gule ærter kan føre vidt

En dag havde jeg om aftenen hjemført en portion gule ærter fra supermarkedet – der skal jo kalorier til at holde varmen her i vintertiden. Det var min idé at tilsætte timian, som er almindeligt brugt til gule æ...

Om følelser

En samtale med en medpatient for nylig satte gang i nogle tanker hos mig, som jeg nok har forsøgt andetsteds i dette organ har søgt at redegøre for, men erkendelsen af, at mine artikler nok har den skavank, at ...

Er der bananfluer i himlen?

I artiklen med titlen ”Søren Ulrik Thomsen: Døden er som et meningsløst sort hul. Men op af samme hul vælter samtale, digte og sang ” giver Søren Ulrik Thomsen udtryk for den opfattelse, at vi ikke kan vide nog...

Nyt fra kalkbrudet

Jeg er efterhånden en ældre herre, for hvem hukommelsesproblemer gør sig i større og større grad gældende. Forude ligger nok en stadigt stigende risiko for en eller anden form for demens. Som hjælp til min huko...

Dannelse og dannelsesbegrebet

Når man undersøger nærmere, hvad der er skrevet om fænomenet ”dannelse”, ryger man uvægerligt ind i en storm af filosofisk tænkning og historiske tilbageblik. Spørgsmålet er, om ordet ”dannelse” overhovedet har...

Blind passager

Der er tre tekster – to sange – skrevet af meget talentfulde tekstforfattere, som jeg her vil præsentere og forsøge at sammenholde. Det kan altsammen, i originaludgaverne, findes på nettet. Der er tale om meget...

En rune over en afdød

I disse dage er hele min familie og jeg selv rystet over en nær slægtnings alt for tidlige død. Der var tale om en trafikulykke, ikke corona. Vedkommende kunne have levet mange år endnu. Afdøde var af min egen ...

Om Aksel Sandemose

Mit forhold til Aksel Sandemoses forfatterskab startede egentligt på en lidt bagvendt måde, idet jeg først stiftede bekendtskab med ham gennem hans roman ”Varulven”, som først kom efter, at han var brudt igenne...

Om videnskab

Mange mennesker, og her især politikere, betragter naturvidenskabsfolk som en slags domestikker, tjenestefolk eller tyende, hos hvem man blot kan bestille et videnskabeligt resultat. Alt, hvad naturvidenskabsfo...

Om tro og alt det andet

Det er blevet fremført, at det at have tro – i kristen forstand – er at have mod og at have tillid. Jeg skriver med vilje ”at have” og ikke ”at vise”, som er noget andet. Det ligger i det kristne syn på tinge...

To måder at tænke på

Indledning Jeg har i artiklen https://outsideren.dk/2018/03/14/psykologi-i-relation-til-sindslidelser-hvad-fanden-snakker-manden-om/ præsenteret mit personlige syn på ting i psykologien, som jeg har fu...

Længsel

For nylig vågnede jeg af en drøm, for hvilken det tog nogen tid at fordampe. Jeg har i mine tidligere skriv været inde på, at primærprocessen, hvis fremmeste repræsentanter netop er drømmene, netop kan være sæd...

Boganmeldelse

I mandags, den 15. oktober, fik jeg overdraget et anmeldereksemplar af bogen ”Der lurer en angst” af Rasmus Nejst Jensen og Tom G. Bolwig. Jeg fik læst hele bogen samme dag – 235 sider. Tom G. Bolwig har jo gen...

Om lighed og forskellighed

Den amerikanske uafhængighedserklæring, The Declaration of Independence, indledes med følgende erklæring: We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by the...