Granhøjen markerer Sindets dag

Sindets dag bliver markeret hvert år, både i Danmark og i hele verden. Her i artiklen kan du læse om, at Bostedet Granhøjen i år har fokus på psykisk syge på arbejdsmarkedet. Læs den spændende artikel her.

Granhøjen den 25. September 2012

Debat om psykisk syge på arbejdsmarkedet.

Den internationale dag ”Sindets dag”, som WHO står bag, bliver markeret af Granhøjen, der er et af landets største bosteder for psykisk og socialt udsatte voksne. Dagen, der i hele verden skal sætte fokus på forholdene for psykisk syge, bliver markeret med en temadag og fyraftensmøde på Hotel du Vest i Nykøbing. Temaet for mødet er, hvordan beskæftigelse bliver en del af et godt behandlingsforløb for psykisk syge.

 

Arrangementet er den 10. oktober kl. 13-16. Fra kl. 17 er der åbent hus og mulighed for at stille spørgsmål. Mødet vil give indsigt i, hvordan Granhøjen arbejder med at koordinere bolig, behandling og beskæftigelse – og navnlig hvilken effekt det har.

 

At beskæftigelsen har en nærmest mirakuløs betydning har Helle mange eksempler på.

 

”Alt for mange psykisk syge er i dag sat uden for arbejdsmarkedet. Det sætter de psykisk syge uden for fællesskabet og gør det svært at få et godt liv med indhold. Men det koster også samfundet mange penge i pensioner. Derfor er det helt afgørende, at arbejdsmarkedet bliver bedre til at skabe plads til mennesker, der har psykiske problemer,” siger Helle Johnston, der er leder af Hotel du Vest, som er en cafe og hotel drevet af piger med diagnosen Borderline (Personlighedsforstyrrelse – problemer i forholdet til andre mennesker).

 

”Alt for mange psykisk syge er i dag sat uden for arbejdsmarkedet. Det sætter de psykisk syge uden for fællesskabet og gør det svært at få et godt liv med indhold.”

 

Helle vil på mødet fortælle om sit arbejde med pigerne på hotellet. Udover hende taler psykiater Bjørn Kaldan om vigtigheden af, at der er plads til de psykisk syge på arbejdsmarkedet. Derudover vil Granhøjens beboere selv fortælle, hvordan de oplever det at få en koordineret indsats med arbejde sammen med bolig og behandling. Med afsæt i dagens indlæg vil Granhøjens souschef Bodil Svare sætte gang i en afsluttende debat blandt tilhørere og oplægsholdere.

 

”Det er vigtigt, at der bliver sat fokus på psykisk sygdom, og her er ”Sindets dag” en international mærkedag, som Granhøjen gerne vil bakke op om. Vi har valgt ’beskæftigelse’ som tema for dagen, fordi det betyder meget for både de psykisk syge og for resten af samfundet” siger Bodil Svare.

 

Skabt særlige virksomheder

Granhøjen har for år tilbage valgt at etablere en række såkaldt socialøkonomiske virksomheder. De er oprettet udelukkende med et socialt formål – nemlig at skabe virkelighedsnære arbejdspladser til Granhøjens beboere, som ikke passer ind på en almindelig arbejdsplads. Det er netop denne model, som politikere og behandlere i disse år ønsker at kopiere mange steder i Danmark.

”Det er meget vigtigt, at det ikke bare er ligegyldig beskæftigelse, der minder om opbevaring. Det skal være rigtig beskæftigelse, der giver mening. For netop jobbets mening er med til at skabe en identitet, så de psykisk syge ikke bare ser sig selv som syge, men først og fremmest som mennesker med værdi og betydning,” siger Helle Johnston.

At beskæftigelsen har en nærmest mirakuløs betydning har Helle mange eksempler på.

 

”Jeg kan jo se, at nogle af de mennesker, der er startet her på hotellet i dag klarer sig rigtig godt på det almindelige arbejdsmarked. Da de kom her, var de helt nede i kulkælderen uden selvtillid. I dag er de som forvandlet og klarer tunge krævende stillinger,” siger Helle Johnston.

 

Håber mange vil bakke op

”Vi håber, at mange vil bakke om denne dag. De, der har tid og interesse, kan se frem til nogle meget spændende timer på vores temadag fra klokken 13-16. De, der har mindre tid men har nogle spørgsmål eller ønsker at høre mere, er velkomne fra klokken 17, hvor vi har samlet beboere, medarbejdere og ledelse til at svare på spørgsmål og fortælle mere om forholdene for sindslidende og om Granhøjens arbejde,” siger Bodil Svare.

 

“Det skal være rigtig beskæftigelse, der giver mening. For netop jobbets mening er med til at skabe en identitet”

Arrangementet fra kl. 13-16 kræver tilmelding på mio@granhojen.dk. Tilmelding skal ske inden torsdag den 4. oktober 2012.

 

Fakta om Sindets dag

Den 10. oktober bliver der i hele verden sat fokus på sindet og psyken. I Danmark bliver dagen kaldt ”Sindets dag.” Baggrunden findes i WHO’s årlige internationale ‘Mental Health Day’. Formålet er at skabe offentlig fokus på psykisk sygdom, fordomme og forhold for psykisk syge i hele verden. Psykisk sygdom er et stort tabu i den offentlige debat. Ofte er det forbundet med stor skam og mange går med ubehandlede psykiske lidelser i årevis. Sindets dag skal bidrage til en mere åben debat og samtale om psykisk lidelser.

 

Om Granhøjen:

Granhøjen tilbyder bolig, beskæftigelse og behandling til voksne mennesker med sindslidelser. Granhøjen er privatejet og leverer ydelser til kommunerne efter Serviceloven og Aktiveringsloven.

Som et af de få steder i Danmark koordinerer Granhøjen at aktivering eller beskyttet beskæftigelse foregår i socialøkonomiske virksomheder. Samtidig kobles jobbet for Granhøjens kontanthjælpsmodtagere eller førtidspensionister med velfungerende botilbud og tilgængelig behandling. Det sker både ved hjælp af uddannede terapeuter, psykologer og psykiatere og ikke mindst den behandlende effekt ved at modtage et helhedstilbud, hvor tilbuddene koordineres og skræddersyes målrettet den enkelte. En stor del af brugerne på Granhøjen er enten førtidspensionister eller folk der er i farezonen for at stemple helt ud af det ordinære arbejdsmarked.

Granhøjen tilbyder beskæftigelsestilbud i samarbejde med fire tilknyttede socialøkonomiske virksomheder Nygården, Hotel du Vest, et storkøkken og et håndværkerteam. De socialøkonomiske virksomheder fungerer på den måde at  beboerne får mulighed for at prøve kræfter med et job eller måske en læreplads. Granhøjen omfatter desuden 10 botilbud.

Granhøjen tilbyder også kurser til fx sagsbehandlere, medarbejdere på andre botilbud landet over og organisationens egne medarbejdere.